• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • KONECRANES OYJ JULKISTAA VUONNA 2022 ERÄÄNTYVIEN JOUKKOVELKAKIRJOJENSA JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJOIDEN KOKOUKSEN POSITIIVISEN TULOKSEN

KONECRANES OYJ JULKISTAA VUONNA 2022 ERÄÄNTYVIEN JOUKKOVELKAKIRJOJENSA JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJOIDEN KOKOUKSEN POSITIIVISEN TULOKSEN

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2020 KLO 14.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA

KONECRANES OYJ JULKISTAA VUONNA 2022 ERÄÄNTYVIEN JOUKKOVELKAKIRJOJENSA JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJOIDEN KOKOUKSEN POSITIIVISEN TULOKSEN

Konecranes Oyj:n (”Konecranes” tai ”Liikkeeseenlaskija") 250.000.000 euron 1,750 prosentin vuonna 2022 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000266606) (”Joukkovelkakirjat”) koskeva joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous pidettiin 16.12.2020.

Joukkovelkakirjanhaltijat päättivät hyväksyä Liikkeeseenlaskijan ehdotukset koskien suostumusten antamista ja vaateista luopumista (“Suostumukset ja Luopumiset”) ja päättivät muuttaa Joukkovelkakirjojen ehtoja (”Muutokset”).

Suostumukset, Luopumiset ja Muutokset astuvat voimaan päivänä (”Hyväksymispäivä”), jolloin Konecranesin ja Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) ehdotettu yhdistyminen (”Sulautuminen”) on hyväksytty Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu pidettäviksi 18.12.2020. Hyväksymispäivän toteutumisesta ilmoitetaan erillisellä pörssitiedotteella.

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään kahdenkymmenen (20) pankkipäivän kuluessa Hyväksymispäivästä.

Mikäli Sulautumista ei hyväksytä ylimääräisissä yhtiökokouksissa (mukaan lukien mahdolliset myöhemmäksi siirretyt kokoukset) eikä Hyväksymispäivä toteudu, kaikki Suostumukset, Luopumiset ja Muutokset raukeavat eikä palkkioita tule maksettavaksi.

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg, Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Tomi Hintikka, Group Treasurer, puh. +358 20 427 2042, sähköposti: tomi.hintikka@konecranes.com

Tärkeitä tietoja

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä consent solicitation memorandum -muistion kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai consent solicitation memorandum -muistion sisältämistä tiedosta taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä, tällaista joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaansa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, omaan arvonpaperinvälittäjäänsä, pankkineuvojaansa, asianajajaansa, kirjanpitäjäänsä tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämän tiedotteen tai consent solicitation memorandum -muistion levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, hyväksymistä näitä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen tai consent solicitation memorandum -muistion haltuunsa saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä. Erityisesti mitään tässä ilmoituksessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien Joukkovelkakirjat, tai suostumusten hakumenettelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumusten hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai consent solicitation memorandum -muistio ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta tai consent solicitation memorandum -muistiota ei saa julkaista, välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jolla tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa