Konecranes Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Report this content

Konecranes Oyj:n tänään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu uusi hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Ole Johansson.

Hallitus on päättänyt perustaa erillisen nimitysvaliokunnan ja erillisen henkilöstövaliokunnan aikaisemman nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tilalle. Näiden lisäksi hallituksella on aikaisemman käytännön mukaan tarkastusvaliokunta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ulf Liljedahl ja jäseniksi Ole Johansson, Malin Persson ja David A. Sachs. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bertel Langenskiöld ja jäseniksi Janina Kugel, Oren G. Shaffer ja Christoph Vitzthum. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Christoph Vitzthum ja jäseniksi Ole Johansson ja David A. Sachs.

Ole Johanssonin, Janina Kugelin, Bertel Langenskiöldin, Ulf Liljedahlin ja Christoph Vitzthumin katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vaikka Malin Persson on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä yli kymmenen peräkkäisen vuoden ajan, hänen katsotaan olevan yhtiöstä riippumaton, sillä hallituksen kokonaisarvion mukaan tämä tai mikään muu tekijä ei vaaranna hänen riippumattomuuttaan. Hänen katsotaan myös olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Sekä David A. Sachsin että Oren G. Shafferin katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska David A. Sachs on Terex Corporationin hallituksen puheenjohtaja ja Oren G. Shaffer hallituksen jäsen.


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa