• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteerin osakepalkkio-ohjelmien 2020 ja 2021 arviointijaksolle 2022

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteerin osakepalkkio-ohjelmien 2020 ja 2021 arviointijaksolle 2022

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2022 klo 09.00

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteerin osakepalkkio-ohjelmien 2020 ja 2021 arviointijaksolle 2022

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelman 2020 ja osakepalkkio-ohjelman 2021 arviointijakson 2022 ansaintakriteeriksi oikaistun osakekohtaisen tuloksen (EPS). Vuosi 2022 on osakepalkkio-ohjelman 2020 kolmas ja osakepalkkio-ohjelman 2021 toinen arviointijakso. Hallitus on lisäksi määrittänyt EPS tavoitteet vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunniteltua sulautumista Cargotecin kanssa silmällä pitäen. Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät määrättyjä uudelleenjärjestelykuluja, yritysjärjestelyihin liittyviä transaktiokustannuksia sekä muita poikkeuksellisia eriä.

Osakepalkkio-ohjelmien 2020 ja 2021 ansaintajakso sisältää kolme erillistä vuoden mittaista arviointijaksoa sekä erilliset tavoitteet kullekin arviointijaksolle, kukin jakso yhtä suurella painoarvolla. Ohjelmien mahdolliset palkkiot tulevat maksuun vasta kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen, jos ehdot täyttyvät. Osakeohjelman 2020 perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista kerrottiin 23.7.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa, ja osakeohjelman 2021 vastaavat tiedot ovat saatavilla 3.2.2021 julkaistulla pörssitiedotteella.

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050

TÄRKEITÄ TIETOJA

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Konecranesin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä”, ”uskoa”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”ennakoida”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”heijastella”, ”tulla”, ”voi olla”, ”todennäköisesti”, ”pitäisi”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa