Konecranes Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Report this content

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  7.2.2018 klo 16:15

Konecranes Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Konecranes Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 27.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl ja Christoph Vitzthum.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Malin Persson on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Anders Nielsen, Päivi Rekonen ja Per Vegard Nerseth.

Anders Nielsen on tällä hetkellä Volkswagenin kuorma- ja linja-autoliiketoiminnan teknologiajohtaja. Hänellä on pitkä ura autoteollisuudessa ja hän on asunut myös Brasiliassa. Nielsenillä on laaja kokemus teknologiasta ja toimitusketjusta. Hän on Concentric AB:n hallituksen jäsen. Hän on Ruotsin kansalainen ja on opiskellut tuotantotaloutta Linköping Institute of Technologyssä.

VTM, KTM Päivi Rekonen on toiminut itsenäisenä strategisena neuvonantajana vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin hän työskenteli UBS:n teknologiaohjelman johtaja Sveitsissä. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus digitaaliteknologioista, IT:stä, konsultoinnista ja henkilöstöhallinnosta eri yrityksissä. Hän on asunut useissa maissa Aasiassa ja Euroopassa. Päivi Rekonen on F-Securen hallituksen jäsen. Hän on Suomen kansalainen.

Kauppatieteiden kandidaatti, MBA Per Vegard Nerseth on tällä hetkellä ABB:n Sveitsissä toimivan globaalin Robotiikka-liiketoimintayksikön toimitusjohtaja. Hänellä on ollut useita johtotehtäviä ABB:llä ja hänellä on vahva kokemus Aasiasta työskenneltyään Kiinassa. Nerseth on Norjan kansalainen. 

Mikäli hallituksen jäsenet valitaan ehdotuksen mukaisesti, on heidän aikomuksenaan valita Christoph Vitzthum hallituksen puheenjohtajaksi ja Ole Johansson hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Toimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2018 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Korvaus maksetaan jokaisen vuosipalkkioerän yhteydessä siihen mennessä kertyneessä laajuudessaan. Korvaus, joka kertyy viimeisen vuosipalkkioerän maksamisen jälkeen, suoritetaan viipymättä hallituksen jäsenen toimikauden päätyttyä. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja antaa:
Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja, soittopyynnöt 040 195 5511


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 600 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa