Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2022 klo 9.30
 

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi

 

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 29.3.2023. Yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

 

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Niko Mokkila, Sami Piittisjärvi, Päivi Rekonen, Helene Svahn ja Christoph Vitzthum, ja että Gun Nilsson valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle. Janina Kugel ja Per Vegard Nerseth eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Gun Nilsson on Hexagon AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä AAK AB:n, HEXPOL AB:n, Absolent Air Care Group AB:n, Einar Mattsson AB:n, Bonnier Group AB:n ja Melker Schörling AB:n hallituksen jäsen, ja on myös Swedish Corporate Governance Boardin puheenjohtaja. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto. Nilssonilla on kokemusta eri tehtävistä Melker Schörling AB:ssa, IP-Only Groupissa, Sanitec Groupissa sekä Duni AB:ssa. Hänen on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Sami Piittisjärveä ehdotetaan Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/board-directors, ja ehdotetun uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo, valokuva ja arvio hänen riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com/general-meeting ennen varsinaista yhtiökokousta.

 

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkiota, joita esitetään nostettaviksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150 000 euroa (edellisvuonna 140 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2023 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron (edellisvuonna 3 000 euron) suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

 

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

 

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Reima Rytsölä, Solidiumin toimitusjohtaja, Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja, Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja, sijoitukset, sekä Stig Gustavson.

 

Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.


KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg,

Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

 

 

 

 

 

Tilaa