Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Report this content

KONECRANES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2022, 26.10.2022 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

 

Vahvan suorituksen vuosineljännes

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi–syyskuu 2022. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet ovat toimineet yhteisen johdon alaisuudessa kesäkuun alusta lähtien. Tämän muutoksen jälkeen Konecranesilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet sekä Satamaratkaisut. Konecranes raportoi edelleen kolme segmenttiä: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Segmenttien luvut ovat vertailukelpoisia aiempien lukujen kanssa.

 

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 1 012,5 miljoonaa euroa (713,7), +41,9 prosenttia (+34,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa kolmessa segmentissä.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli 315,5 miljoonaa euroa (286,7), +10,1 prosenttia (+1,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 298,3 miljoonaa euroa (257,9), +15,6 prosenttia (+6,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 3 052,1 miljoonaa euroa (1 997,4) syyskuun lopussa, +52,8 prosenttia (+44,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 884,6 miljoonaa euroa (773,6), +14,4 prosenttia (+8,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 10,8 prosenttia (10,0), ja oikaistu EBITA-kate oli 95,3 miljoonaa euroa (77,4). Oikaistun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa hinnoittelun ansiosta kasvaneesta liikevaihdosta sekä suotuisasta myyntimixistä.

- Liiketulos oli 91,5 miljoonaa euroa (49,9), 10,3 prosenttia liikevaihdosta (6,4). Oikaisut olivat yhteensä -7,2 miljoonaa euroa (19,4) ja koostuivat pääasiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ukrainan sodan vuoksi peruutettujen projektien uudelleenarvostuksen positiivisesta vaikutuksesta.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,40) euroa.

- Vapaa kassavirta oli -38,2 miljoonaa euroa (39,0).

 

TAMMI–SYYSKUU 2022 LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 3 049,9 miljoonaa euroa (2 283,2), +33,6 prosenttia (+28,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 878,6 miljoonaa euroa (770,6), +14,0 prosenttia (+7,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 2 343,9 miljoonaa euroa (2 236,8), +4,8 prosenttia (+0,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,5 prosenttia (8,9), ja oikaistu EBITA-kate oli 200,2 miljoonaa euroa (199,0). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani Kunnossapidossa ja heikkeni Teollisuuslaitteissa ja Satamaratkaisuissa.

- Liiketulos oli 120,1 miljoonaa euroa (134,0), 5,1 prosenttia liikevaihdosta (6,0). Oikaisut olivat yhteensä 55,3 miljoonaa euroa (40,1) ja koostuivat pääasiassa Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvistä kustannuksista ja sulautumiseen liittyvistä kustannuksista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,86 (0,99) euroa.

- Vapaa kassavirta oli -66,2 miljoonaa euroa (72,0).

- Nettovelka oli 749,7 miljoonaa euroa (592,8) ja nettovelkaantumisaste 56,7 prosenttia (46,7).

 

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen epävarmuutta, koska Ukrainan sota ja koronapandemia ovat lisänneet inflaatiota ja materiaalien saatavuusongelmia sekä nostaneet korkoja.

 

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö jatkuu aktiivisena Pohjois-Amerikassa. Euroopassa epävarmuus on suurempaa kuin Pohjois-Amerikassa ja kysyntäympäristössä on alkanut näkyä merkkejä heikkenemisestä. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on vakaa.

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Konecranes odottaa oikaistun EBITA-kateprosentin pysyvän samalla tasolla tai laskevan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

Kolmas vuosineljännes

Tammi - syyskuu

 

 

 

 6-9/
2022

 6-9/
2021

Muutos

%

1-9/
2022

 1-9/
2021

Muutos

%

R12M
 

1-12/
2021

Saadut tilaukset, MEUR

1 012,5

713,7

41,9

3 049,9

2 283,2

33,6

3 942,2

3 175,5

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

3 052,1

1 997,4

52,8

 

2 036,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR

884,6

773,6

14,4

2 343,9

2 236,8

4,8

3 292,8

3 185,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

117,1

98,6

18,8

265,9

264,1

0,7

   400,7

398,9

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

13,2 %

12,7 %

 

11,3 %

11,8 %

 

12,2 %

12,5 %

Oikaistu EBITA, MEUR 2

95,3

77,4

23,0

200,2

199,0

0,6

   313,4

312,2

Oikaistu EBITA, % 2

10,8 %

10,0 %

 

8,5 %

8,9 %

 

9,5 %

9,8 %

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

84,3

69,2

21,8

175,4

174,1

0,8

   280,4

279,1

Oikaistu liikevoittoprosentti 1

9,5 %

9,0 %

 

7,5 %

7,8 %

 

8,5 %

8,8 %

Liikevoitto, MEUR

91,5

49,9

83,5

120,1

134,0

-10,3

   206,1

220,0

Liikevoittoprosentti, %

10,3 %

6,4 %

 

5,1 %

6,0 %

 

6,3 %

6,9 %

Voitto ennen veroja, MEUR

83,4

43,1

93,5

91,7

110,9

-17,3

   173,3

192,5

Tilikauden voitto, MEUR

60,0

31,4

91,1

66,0

78,2

-15,6

   135,2

147,4

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,77

0,40

94,2

0,86

0,99

-12,5

     1,73

1,86

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,77

0,40

93,4

0,86

0,99

-12,9

     1,72

1,85

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

56,7 %

46,7 %

 

 

39,8 %

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

1,9

1,5

 

 

1,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

 

 

 

8,4%

9,3 %

Oikaistu sijoitutun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

13,5%

13,4 %

Vapaa kassavirta, MEUR

-38,2

39,0

 

-66,2

72,0

 

-0,6

137,7

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

 16 573

 16 638

-0,4

 

16 625

 

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA TEO OTTOLA (18.10.2022 saakka):

 

Konecranesilla oli vahva kolmas vuosineljännes. Saatujen tilausten määrä pysyi korkealla tasolla, ja toimitusketjujen haasteista huolimatta pystyimme parantamaan toimituskykyämme edellisiin neljänneksiin verrattuna. Kannattavuutemme parani, ja oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli 10,8 %. Vaikka markkinoiden epävarmuus on kasvussa, Konecranes on ennätyskorkealla tilauskannallaan maailman johtavana nostolaitevalmistajana hyvissä asemissa tulevaisuutta varten.

 

Yleinen markkinatilanne pysyi hyvänä kolmannella neljänneksellä, vaikka geopoliittiset jännitteet ja kasvavat makrotaloudelliset huolenaiheet ovatkin lisänneet epävarmuutta etenkin Euroopassa. Saadut tilaukset pysyivät hyvällä tasolla ja kasvoivat kolmannella neljänneksellä lähes 35 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, ylittäen jälleen miljardin euron rajan. Tilausmäärää kasvatti Satamaratkaisut, kun taas Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden tilaukset kasvoivat pääasiassa hinnoittelun vuoksi. Lyhyen kierron tilaukset laskivat edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta pysyivät hyvällä tasolla.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä komponenttien heikko saatavuus ja muut toimitusketjun rajoitukset sekä koronapandemiaan liittyvät haasteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoomme kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissä. Myynti kuitenkin parani edellisiin neljänneksiin verrattuna, ja liikevaihto kasvoi 8,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Koska saadut tilaukset pysyivät korkealla tasolla ja toimituksissa oli haasteita, tilauskantamme saavutti jälleen uuden ennätyksen ja oli yli 3 miljardia euroa syyskuun lopussa.

 

Oikaistu EBITA-kateprosenttimme parani edellisvuodesta ja oli 10,8 %. Kasvu johtui pääasiassa hinnoittelun vauhdittamasta myynnin kasvusta sekä paremmasta myyntimixistä. Kannattavuus parani Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa mutta heikkeni Teollisuuslaitteissa. Samaan aikaan vapaa kassavirtamme oli negatiivinen pääasiassa keskeneräisen työn ja puolivalmistevaraston kasvettua, koska materiaalin saatavuushaasteet ja asiakkaista johtuvat viivästykset jatkuivat. 

 

Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat 6,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Toimitusketjun rajoitukset ja koronapandemiaan liittyvät haasteet vaikuttivat Kunnossapidon liikevaihtoon, joka kasvoi silti 8,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Kannattavuus parani, ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 19,6 %. Parannus johtui pääasiassa hinnoittelun vauhdittamasta myynnin kasvusta. Sopimuskannan arvo kasvoi 1,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

 

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset kasvoivat 1,1 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vaikka asiakkaista johtuvat viivästykset ja toimitusketjun rajoitukset vaikuttivat edelleen myyntiin, ulkoinen liikevaihto kasvoi 13,5 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Oikaistu EBITA-kateprosentti laski edellisvuodesta pääosin inflaatiosta johtuen ja oli 4,0 %. Ero edellisvuoden tasoon oli kuitenkin pienempi kuin edellisinä vuosineljänneksinä, koska aiemmin tänä vuonna toteutetut hinnankorotukset ovat alkaneet vaikuttaa Teollisuuslaitteiden kannattavuuteen. 

 

Markkinaympäristö pysyi suotuisana satamissa, ja Satamaratkaisut kirjasi ennätyksellinen määrän tilauksia, yhteensä 454 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset olivat vahvalla tasolla läpi liiketoimintojen ja maantieteellisten alueiden, ja kasvua vauhdittivat keskisuuret ja pienet projektit. Etenkin RTG-nosturien tilauksia kertyi tällä vuosineljänneksellä hyvin. Pääasiassa tilauskannan ajoituksesta johtuneiden kahden myynniltään heikomman neljänneksen jälkeen Satamaratkaisujen liikevaihto kasvoi 5,6 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oli 273 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-kateprosentti nousi 7,7 %:iin.

 

Odotamme meneillään olevan sodan, pandemian ja muiden makrotaloudellisten huolenaiheiden aiheuttaman markkinoiden epävakauden jatkuvan. Kysyntäympäristö on pysynyt toistaiseksi hyvällä tasolla, mutta epävarmuus on lisääntynyt etenkin Euroopassa. Teollisissa asiakassegmenteissä olemme alkaneet nähdä merkkejä hidastumisesta asiakkaiden päätöksenteon pitkittyessä, ja olemme päivittäneet neljännen vuosineljänneksen kysyntänäkymämme heijastamaan tämänhetkistä markkinatilannetta.

 

Kohentuneesta toimituskyvystämme huolimatta materiaalien saatavuusongelmat ja toimitusketjun rajoitukset eivät ole ohi, ja odotamme niiden vaikuttavan edelleen tulokseemme sekä neljännellä vuosineljänneksellä että ensi vuoden alkaessa. Pidämme ohjeistuksemme ennallaan: odotamme vuoden 2022 liikevaihtomme pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vuodesta 2021 ja koko vuoden 2022 oikaistun EBITA-kateprosenttimme pysyvän samalla tasolla tai laskevan vuodesta 2021.

 

Konecranesin pitkän aikavälin kilpailukykyä aiomme kehittää optimoimalla Kunnossapito- ja Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen toimintoja maailmanlaajuisesti. Tämä on luonnollinen seuraava askel sen jälkeen, kun päätimme keskittää Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteet yhteisen johdon alaisuuteen, sekä jatkoa menestyksekkäille MHPS- ja MHE-Demag-integraatioillemme.

 

Suunnitellut tehostamistoimet(1) ja teollisen liiketoimintamallimme yksinkertaistaminen ovat olennaisia Konecranesin pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Toimenpiteitä suunnitellaan useille alueille ja toimintoihin, joita ovat esimerkiksi go-to-market-malli, tuotealustan yhdenmukaistaminen, tuotannon ja logistiikan virtaviivaistaminen sekä liiketoiminnan tukitoiminnot. Suunnitellut toimet koskevat pääasiassa Teollisuuslaitteet-liiketoimintasegmenttiä ensisijaisesti Suomen ulkopuolella. Suunniteltujen toimenpiteiden vuotuisen positiivisen EBITA-katevaikutuksen arvioidaan tällä hetkellä olevan 30–35 miljoonaa euroa, ja se on tarkoitus saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelykulut ovat arviolta 30–35 miljoonaa euroa.

 

Uusi toimitusjohtajamme Anders Svensson aloitti Konecranesilla viikko sitten, ja olemme kaikki iloisia siitä, että hän on nyt aloittanut uudessa tehtävässään. Yhdessä Andersin ja Konecranesin johtoryhmän kanssa järjestämme pääomamarkkinapäivän Helsingissä 10.5.2023, jolloin kerromme Konecranesin tulevaisuuden suunnitelmista.

(1) Tehokkuuden parantamiseen ja teollisen liiketoiminnan mallin yksinkertaistamiseen liittyvät suunnitelmat edellyttävät erillistä päätöksentekoa, ja niiden on täytettävä paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Konecranes on jo aloittanut ensimmäiset vaaditut keskustelut paikallisten työntekijöiden edustajien kanssa. Suunnitellut muutokset eivät vaikuta Konecranesin nykyisiin asiakassitoumuksiin.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

 

Konecranes järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille julkaisupäivänä klo 11.30. Tilaisuus on englanninkielinen. Tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Anders Svensson ja finanssijohtaja Teo Ottola. Konferenssin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Webcast nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Webcastiä voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/2022-q3

 

Kysymyksien esittämistä varten puhelinkonferenssiin voi liittyä rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://call.vsy.io/access-9243

 

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

 

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti kysymyslomakkeen kautta webcastiä seuratessa.

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022 on tarkoitus julkaista 2.2.2023.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com