KONECRANES OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Report this content

KONECRANES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2018 klo 9.00


oikaistu EBITA parani VAHVASTI, konsernin liikevaihdon ja kunnossapitotilausten kasvu VERTAILUKELPOISILLA VALUUTOILLA LASKETTUNA vakaaTA

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com

Konecranes on siirtynyt IFRS 15 -standardiin takautuvasti, ja vuoden 2017 luvut on oikaistu. Lisätietoja IFRS 15 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 4.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.


ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset 683,1 miljoonaa euroa (734,5), -7,0 prosenttia (-2,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Kunnossapidon saadut tilaukset 238,5 miljoonaa euroa (246,3), -3,2 prosenttia (+4,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Tilauskannan arvo maaliskuun lopussa 1 575,8 miljoonaa euroa (1 604,5), -1,8 prosenttia (+2,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Liikevaihto 672,8 miljoonaa euroa (684,1), -1,7 prosenttia (+3,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Oikaistu EBITA 37,2 miljoonaa euroa (31,1), 5,5 prosenttia liikevaihdosta (4,5)
- Liikevoitto 23,8 miljoonaa euroa (226,4), 3,5 prosenttia liikevaihdosta (33,1)
- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,11 euroa (2,51)
- Vapaa kassavirta -2,2 miljoonaa euroa (88,0)
- Nettovelka 524,3 miljoonaa euroa (535,6) ja nettovelkaantumisaste 43,8 prosenttia (42,8)

MARKKINANÄKYMÄT

Euroopassa kysyntä on teollisuusasiakkaiden keskuudessa vakaata. Pohjois-Amerikassa valmistusteollisuuden tuotantotoiminta alkaa piristyä. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysynnässä on edelleen nähtävissä paranemisen merkkejä. Maailmanlaajuinen konttiliikenteen kasvu jatkuu vahvana, ja pienten ja keskisuurten kontinkäsittelytilausten näkymät pysyvät vakaana.  

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2017. Odotamme oikaistun EBITA-marginaalin paranevan vuonna 2018.

TUNNUSLUVUT

 Tammi-maaliskuu 
 1-3/ 20181-3/ 2017Muutos %R12M1-12/ 2017
Saadut tilaukset, MEUR683,1   734,5 -7,02 956,0   3007,4 
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR1575,8 1 604,5 -1,8   1 535,8 
Liikevaihto yhteensä, MEUR   672,8 684,1 -1,7  3125,9   3137,2 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 155,2 49,0 12,6295,4 289,2 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 18,2%7,2% 9,4%9,2%
Oikaistu EBITA, MEUR 237,2 31,1 19,8222,8 216,6 
Oikaistu EBITA, % 25,5%4,5% 7,1%6,9%
Oikaistu liikevoitto, MEUR 127,8 21,2 31,0184,6 178,0 
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 14,1%3,1% 5,9%5,7%
Liikevoitto, MEUR23,8 226,4 -89,5116,0 318,7 
Liikevoittoprosentti, %3,5%33,1% 3,7%10,2%
Voitto ennen veroja, MEUR11,5 222,2 -94,865,3 276,0 
Tilikauden voitto, MEUR8,3 193,3 -95,740,3 225,4 
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,11 2,51 -95,70,49 2,89 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,11 2,51 -95,70,49 2,89 
Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %43,8%42,9%  41,1%
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 11,8 2,5   1,8 
Sijoitetun pääoman tuotto %   5,4%23,7%
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3   10,7%15,4%
Vapaa kassavirta, MEUR-2,2 88,0  134,2 224,4 
Henkilöstökeskimäärin kauden aikana16 278 13 924 16,9 15 519 

Konecranes käytti täyttä takautuvaa mallia IFRS 15 standardiin siirtymisessä ja täten
vuoden 2017 vertailuluvut on korjattu.

IFRS 15 oikaisut, jotka sisältyvät valittuihin 2017 tunnuslukuihin4

 1-3/20171-12/ 2017
Liikevaihto yhteensä, MEUR1,10,7
Oikaistu EBITA, MEUR0,40,4
Tilikauden voitto, MEUR0,40,4

1  Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
2   Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
3   Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
4  Katso myös liite 4 tilinpäätöslyhennelmässä

Toimitusjohtaja Panu Routila:

”Ensimmäinen vuosineljännes oli monella tapaa hyvä alku vuodelle. Ensinnäkin MHPS-liiketoimintojen integraatio etenee hyvin ja suunnitelmiemme mukaan. Olemme siten entistäkin luottavaisempia, että saavutamme suunnitellut 140 miljoonan euron vuosittaiset liikevoittosynergiat vuoden 2019 loppuun mennessä. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa olemme saavuttaneet synergiatavoitteestamme jo noin 63 miljoonaa euroa. Edistymisemme näkyy selvästi konsernin oikaistussa EBITA-marginaalissa, joka parani 1,0 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 5,5 prosenttia.

Yhdysvaltain dollari on heikentynyt euroon nähden lähes 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tästä johtuen valuuttakurssivaihteluilla oli negatiivinen vaikutus kauden raportoituihin volyymeihin. Tässä tilanteessa taloudellinen tuloksemme oli odotustemme mukainen.

Kunnossapito-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten kasvu oli vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna vakaata. Tämä johtui pääosin modernisointien kasvusta. Myös huoltosopimuskantamme arvo kasvoi 2,3 prosenttia vuoden 2017 lopusta, mikä osoittaa kunnossapidon kasvustrategiamme tuottavan tulosta. Ulkoiset tilaukset laskivat vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna sekä Teollisuuslaitteet- että Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueilla. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueella tilausten määrän lasku johtui pääosin projektien ajoituksesta. Teollisuuslaitteet-liiketoiminnassa komponenttitilaukset kasvoivat neljännen vuosineljänneksen myönteisen trendin jatkuessa. Tämä on rohkaisevaa myös teollisuusnostureiden kannalta loppuvuotta ajatellen.

Vaikka konsernin raportoitu liikevaihto laski heikentyneen Yhdysvaltain dollarin vuoksi 1,7 prosenttia edellisvuodesta, vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja maantieteellisillä alueilla. Liikevaihto kasvoi pääosin Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen vahvan tilauskannan johdosta.

Onnistuimme parantamaan oikaistua EBITA-marginaaliamme. Tämä johtui pääosin toimenpiteistä, joilla olemme pienentäneet kaikkien liiketoiminta-alueidemme kiinteitä kustannuksia, parantaneet Kunnossapito-liiketoiminnan tuottavuutta sekä uudelleenjärjestäneet Teollisuuslaiteet-liiketoiminnan tuotantotoimintoja ja maatason tukiorganisaatioita. Satamaratkaisut-liiketoiminnassa tulosta paransi pääosin liikevaihdon kasvu. Materiaali- ja palkkainflaation vaikutus saatiin sisällytettyä asiakashintoihin, ja bruttomarginaali parani Kunnossapito- ja Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueilla.

Maailmantalous näyttää edelleen vahvalta erityisesti Yhdysvalloissa, missä tärkeimmät makrotaloudelliset indikaattorit paranivat edelleen. Euroopassa on alkanut näkyä merkkejä kasvun hidastumisesta, kun kapasiteettirajoitteet ovat alkaneet hidastaa talouden yleistä aktiivisuutta.

Pohjois-Amerikan valmistusteollisuuden parantunut tilanne ja kontinkäsittelyn yleisesti vakaammat näkymät vaikuttavat myös meidän kysyntänäkymiimme. Olemme siten luottavaisia tulevien vuosineljännesten suhteen. Olemme tänään toistaneet ohjeistuksemme koko vuodelle: liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2017 ja oikaistun EBITA-marginaalin odotetaan paranevan vuonna 2018.

Odotamme edelleen, että valuuttakurssivaihteluilla on nykyisillä valuuttakursseilla noin 3 prosentin negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Odotuksemme vuoden 2018 synergiasäästöistä ovat yhä 40-50 miljoonaa euroa. Lisäksi odotamme edelleen säästävämme 12 miljoonaa euroa rahoitusjärjestelyiden nettokoroissa viime vuonna tekemämme lainojen uudelleenjärjestelyn ansiosta.

Lopuksi, olen iloinen tuotekehityksemme viimeaikaisesta edistyksestä. Käynnissä on useita projekteja, jotka vahvistavat merkittävästi teknologista johtoasemaamme. Haluamme nopeuttaa osaa näistä projekteista sekä investoida tiettyihin keskeisiin IT-aloitteisiin. Tämän vuoksi investoimme vuonna 2018 15 miljoonaa enemmän näihin osa-alueisiin, kuten ilmoitimme viimeisellä vuosineljänneksellä.

Olemme kehittämässä uusia tekoälysovelluksia, joissa hyödynnämme tekoälyä muun muassa kunnossapitosopimusten uusimisen ennakoinnissa. Toinen esimerkki tutkimuksen ja tuotekehityksen viimeaikaisista saavutuksista on Work Zone, uusi palvelukokonaisuus Trukkiliiketoiminnallemme. Work Zone luo GPS-pohjaisen georajauksen avulla virtuaalisia aitoja trukkien oikeiden työskentelyalueiden ympärille ja parantaa näin turvallisuutta.

IT-investointiprojekteja ovat muun muassa uusi tuotteiden elinkaaren hallintatyökalu, uusi HR-järjestelmä, päivitetty eCommerce-alusta sekä investoinnit, joita tarvitaan Euroopan unionin uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Suunnittelemiemme investointien tarkoituksena on parantaa tehokkuutta ja turvata konsernin kilpailukyky sekä pitkän aikavälin menestys. Käynnissä on erittäin mielenkiintoisia tuotekehitysprojekteja, joista odotan voivani kertoa lisää tulevien 12 kuukauden aikana.”


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola Savoyn Salikabinetissa (osoite: Eteläesplanadi 14) 26.4.2018 klo 11.00. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Panu Routila ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 12.4.2018 julkaistusta pörssitiedotteesta.


SEURAAVA KATSAUS
Konecranes-konsernin tammi–kesäkuun 2018 osavuosikatsaus julkaistaan 25.7.2018.


KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 20 427 2050

LISÄTIETOJA
Panu Routila, toimitusjohtaja, puh. +358 20 427 2000
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. +358 20 427 2040
Mikael Wegmüller, johtaja, markkinointi ja viestintä, puh. +358 20 427 2008


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 200 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com

 

Tilaa

Liitteet & linkit