NIMITYKSIÄ KCI KONECRANESIN KONSERNIJOHD

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE       1 (2)
                  19.12.2003 klo 11.00

NIMITYKSIÄ KCI KONECRANESIN KONSERNIJOHDOSSA

KCI Konecranes Oyj:n hallitus on tehnyt seuraavat nimitykset:

Antti Vanhatalo, (DI), 58, on nimitetty konsernin
varatoimitusjohtajaksi. Vanhatalo vastaa konsernin liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvistä erityisprojekteista.

Vanhatalo on ollut KCI Konecranesin palveluksessa vuodesta 1969. Hän
on toiminut eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Viimeksi hän on
toiminut toiminut konsernin Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueeseen
kuuluvan Prosessinosturit-ryhmän johtajana sekä vuodesta 1994 lähtien
Konecranes Komponentit Oy:n toimitusjohtajana. Vuosina 1987-1992 hän
toimi Yhdysvalloissa Konecranes Landel Inc:n toimitusjohtajana.
Vanhatalo raportoi konsernin toimitusjohtaja Stig Gustavsonille.

Liiketoimintaryhmät Satama- ja telakkanosturit (VLC) ja
Prosessinosturit (GCC) yhdistetään saman johdon alle. Mikko Uhari
(tekn .lis), 46, on nimitetty Erikoisturit-liiketoiminta-alueen
johtajaksi.

Uhari on ollut KCI Konecranesin palveluksessa vuodesta 1997. Hän toimi
aikaisemmin Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Satama-
ja telakkanosturit –ryhmän johtajana sekä Konecranes VLC:n
toimitusjohtajana. Uhari raportoi konsernin toimitusjohtajan
varamiehelle Matti Ruotsalalle.


Nimitykset astuvat voimaan 1.1.2004.


Korkearesoluutiokuvat Mikko Uharista ja Antti Vanhatalosta löytyvät
internet-sivultamme www.konecranes.com kohdasta Press Room / Photo
Gallery.

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin
nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut
konepajakonserni. Konsernin toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-
alueeseen: Kunnossapitopalvelut (47 % kokonais-liikevaihdosta),
Standardinostolaitteet (26 %) ja Erikoisnosturit (27 %). Vuonna 2002
konsernin liikevaihto oli 714 milj. euroa. Konsernilla on yli 4400
työntekijää 34 maassa eri puolilla maailmaa

                               2 (2)

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Konsernijohtaja Stig Gustavson, KCI Konecranes Oyj
Puh. 020 427 2000
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa