NIMITYKSIÄ KONSERNIJOHDOSSA

Report this content
KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ  PÖRSSITIEDOTE      1 (2)
                  8.1.2003 klo 15.30

NIMITYKSIÄ KONSERNIJOHDOSSA

KCI Konecranes International Oyj:n hallitus on tehnyt seuraavat
nimitykset:

KTM Arto Juosila, 47, on nimitetty konsernin varatoimitusjohtajaksi ja
Aasian-Tyynenmeren alueen aluejohtajaksi. Juosilan suoraan
vastuualueeseen kuuluvat Standardinostolaitteet- liiketoiminta-alueen
toiminnot Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Hän johtaa ja hallinnoi
myös muiden liiketoiminta-alueiden toimintaa alueella.

Tämän nimityksen yhteydessä ja samasta päivästä lukien konsernin
Aasian-Tyynenmeren alueellinen pääkonttori siirtyy Singaporesta
Shanghaihin Kiinaan.

Juosila toimi aikaisemmin Standardinostolaitteet- liiketoiminta-alueen
johtajana.

Arto Juosila raportoi konsernin toimitusjohtajalle Stig Gustavsonille.

Ekonomi Rainer Aalto, 57, on nimitetty johtajaksi, vastuualueenaan
liiketoiminnan kehittäminen. Aalto palaa konsernin pääkonttoriin
Singaporesta, missä hän toimi konsernin Aasian-Tyynenmeren alueesta
vastaavana varatoimitusjohtajana.

Aalto raportoi konsernin toimitusjohtajalle Stig Gustavsonille.

Insinööri Pekka Päkkilä, 41, on nimitetty Standardinostolaitteet-
liiketoiminta-alueen johtajaksi. Kesäkuusta 2002 alkaen Päkkilä on
toiminut teollisuusnostureista ja komponenteista vastaavana johtajana
Standardinostolaitteissa.

Päkkilä raportoi konsernin toimitusjohtajan varamiehelle Matti
Ruotsalalle.

Saavutettuaan eläkeiän kesäkuussa 2002, MBA Charles E. Vanarsdall,
65, jättää nykyiset tehtävänsä konsernin varatoimitusjohtajana ja
Amerikan alueen aluejohtajana. Vanarsdall jatkaa työskentelyään
konsernissa osa-aikaisissa konsultointitehtävissä.

Nämä nimitykset astuivat voimaan 1.1.2003.

KTM Katri Pietilä, 41, joka on vastannut konsernin pääkonttorissa
hallinnosta ja viestinnästä, jää pois konsernin palveluksesta
20.2.2003 ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen kotikaupunkiinsa
Hämeenlinnaan.

                               2 (2)


Amerikan alueen johto sekä konsernin pääkonttorin hallinnon ja
viestinnän tehtävien hoito järjestetään uudelleen sisäisillä
tehtäväjärjestelyillä.

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes International Oyj
Toimitusjohtaja Stig Gustavson
Puh. 020 427 2000
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa