NIMITYS- ja PALKITSEMISVALIOKUNTA EHDOTTAA UUTTA JÄSENTÄ KCI KONECRANESIN

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE   16.2.2005 klo 15.00    1 (2)

NIMITYS- ja PALKITSEMISVALIOKUNTA EHDOTTAA UUTTA JÄSENTÄ KCI KONECRANESIN
HALLITUKSEEN

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa KCI Konecranesin 10.3.2005
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin
seitsemän jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin yksi uusi
jäsen ja kuusi nykyistä hallituksen jäsentä (Björn Savén, Stig Stendahl, Matti
Kavetvuo, Timo Poranen, Svante Adde ja Stig Gustavson) valittaisiin uudelleen
vuoden kestäväksi toimikaudeksi.

Hallituksen nykyinen jäsen Lennart Simonsen on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että johtaja Malin Persson, konsernistrategia ja
liiketoiminnan kehittäminen, AB Volvo, valittaisiin KCI Konecranesin hallituksen
uudeksi jäseneksi vuoden kestäväksi toimikaudeksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Malin Persson, 36, DI, on vuodesta 2000 vastannut strategian ja liiketoiminnan
kehittämisestä Volvo-konsernissa. Vuosina 1995-2000 Malin Persson toimi useissa
johtotehtävissä Volvo Logistics Corp:ssa, mm liiketoiminnan ja logistiikan
kehittämisestä vastaavana johtajana sekä ympäristöasioista vastaavana johtajana.

Kaikki ehdokkaat Stig Gustavsonia lukuun ottamatta ovat yhtiöstä riippumattomia.
Stig Gustavson on KCI Konecranes Oyj:n konsernijohtaja. Kaikki ehdokkaat ovat
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä löytyy KCI
Konecranesin internetsivulta, www.konecranes.com

Hallituksen palkkiot

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat:
puheenjohtaja 50.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa, muut hallituksen
jäsenet 20.000 euroa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euroa
jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Komitea ehdottaa lisäksi, että palkkio voidaan maksaa joko käteisenä tai KCI
Konecranes Oyj:n markkinoilta ostetuilla osakkeilla.

Aikaisemman käytännön mukaisesti, valiokunta esittää, että konsernin
palveluksessa olevat henkilöt eivät saa korvausta hallitusjäsenyydestään.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan laskua vastaan.


Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

KCI Konecranesin nimitysvaliokunnan jäsenet ovat: Björn Savén (puheenjohtaja),
Timo Poranen ja Lennart Simonsen.


KCI Konecranes, jonka pääkonttori sijaitsee Hyvinkäällä, on maailman johtava
uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut
konepajakonserni. KCI Konecranes on myös maailman johtava raskaiden
prosessinostureiden toimittaja sekä satamien ja telakoiden erikoisnostureiden
maailmanlaajuinen toimittaja. Vuonna 2004 konsernin liikevaihto oli 728 milj.
euroa. Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa eri puolilla maailmaa.

   2 (2)
KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA ANTAVAT
Lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011
Konsernin toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 0400 411 119
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa