OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKATAULU KONECRANES OYJ:N OPTIO-OHJELMIEN 2009A JA 2009B PERUSTEELLA VUONNA 2013

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  19.12.2012 KLO 09:45

Konecranes Oyj:n optio-ohjelman 2009A-sarjan ja 2009B-sarjan optio-oikeuksilla voidaan vuonna 2013 merkitä osakkeita seuraavasti:


Osakemerkinnät
viimeistään Merkittyjen osakkeiden luovutus viimeistään

21.1.2013* 30.1.2013
11.3.2013* 20.3.2013
21.5.2013 30.5.2013
5.8.2013 14.8.2013
8.10.2013 17.10.2013
10.12.2013 19.12.2013
21.1.2014 30.1.2014

*) Oikeuttavat osinkoon vuodelta 2012.

Konecranes Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti merkinnöissä käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet alkavat, kun osakkeet on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Yhtiö vastaa mahdollisista varainsiirtoveroseuraamuksista.

Osakkeiden merkinnät vastaanotetaan Evli Pankki Oyj:ssä.

OPTIO-OHJELMIEN EHDOT LYHYESTI

Optio-ohjelman 2009A-sarjan puitteissa annetut optio-oikeudet oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä 642 661 osaketta. Osakkeiden merkintäaika 2009A-sarjan optioilla alkoi 1.4.2012 ja päättyy 30.4.2014. Osakkeiden merkintähinta 2009A-sarjan optioilla on tällä hetkellä 11,65 euroa.

Optio-ohjelman 2009B-sarjan puitteissa annetut optio-oikeudet oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä 733 000 osaketta. Osakkeiden merkintäaika 2009B-sarjan optioilla alkaa 1.4.2013 ja päättyy 30.4.2015. Osakkeiden merkintähinta 2009B-sarjan optioilla on tällä hetkellä 21,79 euroa.

Optio-ohjelman 2009C-sarjan puitteissa annetut optio-oikeudet oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä 727 500 osaketta. Osakkeiden merkintäaika 2009C-sarjan optioilla alkaa 1.4.2014 ja päättyy 30.4.2016. Osakkeiden merkintähinta 2009C-sarjan optioilla on tällä hetkellä 30,37 euroa.

Konecranes Oyj:n voimassa olevien optio-ohjelmien perusteella tällä hetkellä jaetut optiot oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 103 161 osaketta. Optio-ohjelmien ehdot ovat kokonaisuudessaan luettavissa Konecranes-konsernin internetsivuilla www.konecranes.com > Sijoittajat > Osaketieto > Optio-ohjelmat.


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, puh. 020 427 2050


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2011 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 896 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 12 100 työntekijää ja 609 huoltopistettä 47 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

 

Tilaa