OSUUSPANKKIKESKUKSEN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ LASKI

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS   31.1.2005 klo 12.45      1

OSUUSPANKKIKESKUKSEN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ LASKI

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

Osuuspankkikeskus Osk (Y-tunnus 0242522-1) on ilmoittanut 28.1.2005 KCI
Konecranes Oyj:lle ja Rahoitustarkastukselle, että OPK:n, sen tytäryritysten sekä
sen määräysvallassa olevien lähiyritysten omistus KCI Konecranesin osakkeista ja
äänioikeudesta on laskenut alle 5 %:n.

Osuuspankkikeskus Osk omistaa yhteensä 442.580 osaketta, mikä edustaa 3,09 %:ia
KCI Konecranes Oyj:n osakepääomasta ja äänistä.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni. KCI
Konecranesin osakepääoma on 28.620.060 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on
14.310.030 osaketta.

Osakkeiden omistajat ja heidän osuutensa osakepääomasta ja äänivallasta:

                    Osake-  Osuus     
                    määrä  osakepääomasta 
                         ja       
                         äänimäärästä  
                         (%)      
 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj                 
 Y-tunnus 0199920-7           10.000  0,07      
 Osuuspankkiryhmän Kyösti Haatajan               
 säätiö                 500   0,00      
 Y-tunnus 0116778-5                       
 Osuuspankkiryhmän Tutkimussäätiö                
 Y-tunnus 0215251-8           8.400  0,06      
 OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot             
                                
 Y-tunnus 0743962-2                       
  OP-Delta              294.930 2,06      
  OP-Focus              34.700  0,24      
  OP-Suomi Kasvu           94.050  0,66      
 Yhteensä                442.580 3,09      

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes on myös
maailman johtava raskaiden prosessinostureiden toimittaja sekä satamien ja
telakoiden erikoisnostureiden maailmanlaajuinen toimittaja. Vuonna 2003 konsernin
liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on 4500 työntekijää 34 maassa eri
puolilla maailmaa.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 020 427 2043


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa