OSUUSPANKKIKESKUS OSK:N OMISTUS NOUSSUT KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS     1 (2)
                  15.10.2004 klo 18.30

OSUUSPANKKIKESKUS OSK:N OMISTUS NOUSSUT KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitamme
seuraavaa:

Osuuspankkikeskus Osk (Y-tunnus 0242522-1) ilmoitti 15.10.2004
KCI Konecranes Oyj:lle, että sen tytäryritysten sekä sen
määräysvallassa olevien lähiyritysten yhteenlaskettu omistusosuus KCI
Konecranesin osakkeista ja äänioikeudesta on ylittnänyt 5 %:n.

Osuuspankkikeskus Osk omistaa yhteensä 724,880 osaketta, mikä edustaa
5,07 %:ia KCI Konecranesin osakepääomasta ja äänistä.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on
yksi ääni. KCI Konecranesin osakepääoma on 28.617.260 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä on 14.308.630 osaketta.

Osakkeiden omistajat ja heidän osuutensa osakepääomasta ja
äänivallasta:
                       Osakkeet Osuus osake-
                       kpl    pääomasta ja
                            äänistä (%)
                       
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj        10 000  0,07
Y-tunnus 0199920-7
Osuuspankkiryhmän Kyösti Haatajan säätiö    500  0,00
Y-tunnus 0116778-5
Osuuspankkiryhmän Tutkimussäätiö        8 400  0,06
Y-tunnus 0215251-8
Op-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot
Y-tunnus 0743962-2
Op-Delta -sijoitusrahasto          404 200  2,82
Op-Focus -sijoitusrahasto           84 700  0,59
Op-Pirkka -sijoitusrahasto          40 750  0,28
Op-Suomi Kasvu -sijoitusrahasto       138 500  0,97
Op-Tuotto -sijoitusrahasto          37 830  0,26

YHTEENSÄ                   724 880  5,07


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 746 8381
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa