TEHTÄVÄKIERTOA KCI KONECRANESIN JOHTORYHMÄSSÄ

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  29.3.2005 klo 12.30        1

TEHTÄVÄKIERTOA KCI KONECRANESIN JOHTORYHMÄSSÄ

Seuraavat vastuualueiden muutokset KCI Konecranes Oyj:n johtoryhmässä astuvat
voimaan 1.4.2005:

Matti Ruotsala on nimitetty konsernin strategia- ja teknologiajohtajaksi. Hän
johtaa KCI Konecranesin pitkän aikavälin tuote- ja palveluteknologian
kehittämistä. Ruotsala toimii tällä hetkellä konsernin operatiivisena johtajana
(Chief Operating Officer). Ruotsala jatkaa myös konsernin toimitusjohtajan
sijaisena.

Mikko Uhari, johtaja, Erikoisnosturit, ottaa vastuun kaikista nosturi- ja
komponenttiliiketoimintayksiköistä. Muutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä
liiketoimintojen välisille teollisille synergioille. Jatkossa myös Pekka Päkkilän
johtama Standardinostolaitteet raportoi Uharille.

Tom Sothard jatkaa maailmanlaajuisen kunnossapitoliiketoiminnan johtajana ja
samalla Amerikan aluejohtajana.

Seuraavat nimitykset astuvat voimaan 1.9.2005:

Arto Juosila on nimitetty konsernin hallinto- ja kehitysjohtajaksi,
vastuualueenaan henkilöstöhallinto, konsernin yhteiskuntavastuu, riskienhallinta
sekä liiketoiminnan kehittäminen, sisältäen yritysostot. Hän toimii tällä
hetkellä Aasian-Tyynenmeren alueen johtajana.

Aasian-Tyynenmeren alue jaetaan kahteen osaan:

Harry Ollila on nimitetty Koillis-Aasian aluejohtajaksi, vastuualueenaan Kiina,
Korea ja Japani. Hänen asemapaikkansa on Shanghai. Ollila toimii tällä hetkellä
konsernin kehitysjohtajana.

Edward Yakos on nimitetty Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajaksi,
vastuualueenaan Australia, Uusi Seelanti, Thaimaa, Singapore, Malesia, Indonesia
ja Vietnam. Hän toimii tällä hetkellä Australian tytäryhtiön toimitusjohtajana.

Ruotsala, Uhari, Sothard, Juosila, Ollila ja Yakos raportoivat Pekka
Lundmarkille. Lundmark on tällä hetkellä konsernin varatoimitusjohtaja, ja yhtiön
hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan nimittää hänet konsernin
toimitusjohtajaksi ja Stig Gustavsonin hallituksen puheenjohtajaksi 17.6.2005.

Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin.

KCI Konecranes, jonka pääkonttori sijaitsee Hyvinkäällä, on maailman johtava
uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut
konepajakonserni. Vuonna 2004 konsernin liikevaihto oli 728 milj. euroa.
Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa.

KCI KONECRANES OYJ

Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö

LISÄTIETOJA
Stig Gustavson, konsernin toimitusjohtaja, puh. 0400 411119
Pekka Lundmark, konsernin varatoimitusjohtaja, puh. 040 821 0638

JAKELU
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa