THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC:N OMIST

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (2)
                  23.5.2003 klo 11.30

THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:N
OSAKKEISTA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitamme
seuraavaa:

The Capital Group Companies, Inc:n (Taxpayer I.D.
86-0206507) omistusosuus KCI Konecranes Oyj:n osakepääomasta ja
äänioikeudesta on 20.5.2003 pudonnut alle 5 %:n. The Capital Group
Companies, Inc ilmoitti omistusosuuden muutoksesta 22.5.2003 sekä KCI
Konecranes Oyj:lle että Suomen Rahoitustarkastukselle.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Yhtiön osakepääoma on
28.617.260 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 14.308.630 osaketta.
Kullakin osakkeella on yksi ääni.

The Capital Group Companies, Inc:in (“CGCö) omistus jakautuu
seuraavasti:

Yhtiö              Osakkeita  %:a osake-
                       pääomasta ja
                       äänioikeudesta
Capital Research and                    
Management Company            0        0
Capital Guardian Trust Company   687.193      4,80
Capital International, Inc.     10.240      0,07
Capital International Limited       0        0
Capital International, S.A.        0        0
Yhteensä              697.433      4,87

Ilmoitetuilla osakkeilla on käyty kauppaa normaalissa
kaupankäyntimenettelyssä.

The Capital Group Companies, Inc. (“CGCö) on useiden sijoitustoimintaa
harjoittavien tytäryhtiöiden muodostama holding-yhtiö.
Sijoitustoiminta on jaettu kahteen ryhmään, joita edustavat Capital
Research and Management Company (“CRMCö) ja Capital Group
International, Inc. (“CGIIö). CRMC on Yhdysvalloissa toimiva
sijoitusneuvoja, joka hallinnoi The American Funds Group of mutual
fundsia. CGII on emoyhtiö, johon kuuluu viisi yhtiötä, jotka toimivat
eri puolilla maailmaa sijaitsevien institutionaalisten sijoittajien
rahastonhoitajina: Capital Guardian Trust Company (Yhdysvallat),
Capital International, Inc. (Yhdysvallat ja Singapore), Capital
International Limited (Iso-Britannia), Capital International S.A.
(Sveitsi) ja Capital International K.K. (Japani).


                               2 (2)


Yksityiskohtaisempi kuvaus CGC:n organisaatiosta löytyy internetistä
osoitteesta www.capgroup.com.

Edellisessä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaisessa
ilmoituksessaan 14.6.2002 CGC ilmoitti, että sen omistusosuus oli
noussut 5,24 %:iin KCI Konecranesin osakepääomasta ja äänioikeudesta.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdelpäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 040 746 8381
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa