• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) on ilmoittanut alustavat havaintonsa Konecranesin ja Cargotecin suunniteltuun sulautumiseen liittyen

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) on ilmoittanut alustavat havaintonsa Konecranesin ja Cargotecin suunniteltuun sulautumiseen liittyen

Report this content

KONECRANES OYJ SISÄPIIRITIETO 26.11.2021 KLO 9.15

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) on ilmoittanut alustavat havaintonsa Konecranesin ja Cargotecin suunniteltuun sulautumiseen liittyen

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (”Competition and Markets Authority”, ”CMA”) on tänään ilmoittanut alustavat havaintonsa (”The Provisional Findings”) ja julkaissut ehdotuksensa mahdollisiksi korjaaviksi toimenpiteiksi (”Notice of Possible Remedies”) Konecranesin ja Cargotecin suunniteltuun sulautumiseen liittyen. Provisional Findings -havainnot edustavat CMA:n alustavia johtopäätöksiä ja CMA kuulee pääasiassa niiden perusteella sulautuvia yhtiöitä ja muita sidosryhmiä. Havainnot eivät ole CMA:n virallinen vaatimus korjaaviksi toimenpiteiksi eikä Konecranesin ja Cargotecin tarjous korjaaviksi toimenpiteiksi.

CMA toteaa selvityksessään alustavasti, että suunniteltu sulautuminen voi johtaa kilpailun olennaiseen vähentymiseen monissa tuoteryhmissä.

Konecranes ja Cargotec ovat eri mieltä CMA:n alustavista johtopäätöksistä. Yhtiöt perehtyvät CMA:n alustaviin havaintoihin ja jatkavat keskusteluja CMA:n kanssa. Konecranes ja Cargotec jatkavat keskusteluja ja yhteistyötä myös muiden keskeisten kilpailuviranomaisten, kuten Euroopan komission ja Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa, ja selvittävät keinoja eri kilpailuviranomaisten esille tuomien huolenaiheiden vähentämiseksi. Osapuolet tiedottavat kilpailuprosessien etenemisestä aikanaan.  

Konecranes ja Cargotec ovat luottavaisia, että sulautuminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu.

KONECRANES OYJ

LISÄTIETOJA:
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

TÄRKEITÄ TIETOJA
Sulautumisvastikeosakkeita tai Järjestelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa annettavia Sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät Tulevan Yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, “aikoa”, “saattaa”, “suunnitella”, ”olisi” ja “voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta Konecranesin todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät Konecranesin tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa