YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI KONECRANES OYJ   PÖRSSITIEDOTE   15.11.2004 klo 10.00     1

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 10.12.2004 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu
8, 05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVA ASIA:

1. Hallituksen ehdotus lisäosingon maksamisesta

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2003 vahvistetun
taseen perusteella jaetaan lisäosinkoa jo jaetun 1,00 euron osingon lisäksi 1,00
euro osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.12.2004. Osinko maksetaan 22.12.2004.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 30.11.2004 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 30.11.2004.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 7.12.2004 ennen klo 16.45
Maija Jokiselle: sähköpostilla: maija.jokinen@kcigroup.com, telefaxilla nro 020
427 2099, postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ tai puhelimitse: 020 427 2001 tai
internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com/egm2004. Mikäli yhtiökokoukseen
osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Valtakirjamalli on yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 15. marraskuuta 2004
KCI Konecranes Oyj
Hallitus

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa