Kovasen näkemys taksiliikenteen vapautumisesta kilpailulle

Taksiala käy nyt kuumana; poistuuko alan luvanvaraisuus, vapautuvatko taksien hinnat? Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tiedotustilaisuus uudesta Liikennekaari-hankkeesta on juuri päättynyt. Suomen suurimman taksiyhtiön Kovasen toimitusjohtaja Heikki Kovanen on ollut aktiivisena seuraamassa tilannetta ja esittänyt näkemyksensä taksialan vapautumisesta ja sen vaikutuksista markkinoihin. 

Ministerin tavoin Kovanen näkee taksialan vapauttamisen asiakkaan kannalta positiivisena asiana, joka tuo alalle tervettä kilpailua, asiakaslähtöisyyttä ja kaikille toimijoille samat pelisäännöt.

”Olemme iloisia siitä, että lakialoite on asiakaslähtöinen eikä lähde nykyisistä rakenteista ja prosesseista.”

Erityisesti kuljetuspalvelu Uberin rantautuminen on ollut paljon otsikoissa. Uberin tulo on herättänyt taksialan digitaalisuuteen ja uudenlaiseen tuotekehitykseen. Kovasen oma Siili Solutions Oyj:n kanssa tuottama sovellus on tulossa pian ulos.

Heikki Kovanen näkee alan pelisääntöjen yhtenäistämisen kuitenkin ensiarvoisen tärkeänä.

”Mielestäni oli vaatimukset mitkä tahansa, tärkeintä on se, että ne olisivat samat kaikille."


Mitä hinnoittelun vapautuminen mahdollistaa?

Erityisesti keskustelussa on puhuttanut taksiliikenteen hinnoittelun vapauttaminen. Heikki Kovanen näkee, että ns. Ruotsin mallin virheiden välttäminen on mahdollista eikä hinnoittelussa todennäköisesti tapahdu merkittäviä muutoksia, jos lakiesitys etenee käytäntöön.

”Suurin ongelma tällä hetkellä ovat korkeat lähtömaksut. Taksan rakennetta muuttamalla päästäisiin myös lyhyemmissä kyydeissä eurooppalaiselle tasolle.”

Mikäli esitys menee läpi, näkee Kovanen vapautumisen jälkeen mahdollisuuden hintahajontaan hiljaisen ja kiireajan välillä. Hintojen merkittävään nousuun Kovanen ei kuitenkaan usko uudessa kilpailutilanteessa.

Tulevaisuudessa olisi elinkeinonharjoittajalla myös mahdollisuus erottautua palvelun tasolla ja hinnoittelulla, ja asiakkaalla olisi näin valinnanvapaus erilaisten palveluiden välillä. Lisäksi elinkeinonharjoittajat voisivat halutessaan kasvaa ja erikoistua, mikä ei nykyisessä säännellyssä tilanteessa ole mahdollista. Tärkeää kuitenkin on, että toiminta on aina asiakkaalle läpinäkyvää.

”Markkinatalouden ohjaamana voidaan palveluita kehittää asiakaslähtöisemmin ja toimintaa tehostaa mm. hukka-ajojen vähentämiseksi pääkaupunkiseudulla.”


Kovanen painottaa muutoksessa turvallisuuden ja laadun säilyttämistä

Turvallisuus on tärkeä osa taksialaa. Suomessa alalle tulevien toimijoiden taustatiedot tarkastetaan ja taksi koetaankin hyvin turvalliseksi ja luotettavaksi kulkuvälineeksi. Kovanen ei halua tinkiä tästä alan vapautuksen jälkeenkään. Kuljettajavaatimusten tulee säilyä, koska taksi palvelee erilaisia asiakkaita, kuten lapsia ja vanhuksia.

”Taksin tulee olla turvallinen kuljetusvaihtoehto kaikille asiakkaille myös jatkossa.”


Katso lisätietoja aiheesta Heikki Kovasen Huomenta Suomen haastattelusta (18.4.2016).


Lisätiedot:
Heikki Kovanen, toimitusjohtaja

heikki.kovanen@kovanen.com
puh. 0400 400 700

YRITYSTIEDOT

Kovanen Yhtiöt Oy on vuonna 1978 perustettu kuljetusalan perheyritysryhmä, jonka omistaa Heikki Kovanen perheineen. Konsernin liiketoiminta jakautuu henkilökuljetuksiin ja tavaraliikenteeseen. Konsernin liikevaihto oli 32,88 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja yrityksen palveluksessa työskentelee n. 600 työntekijää. Henkilökuljetustoiminnassa Kovanen on Suomen suurin täyden palvelun henkilökuljetusyritys. Kovasen taksi- ja tilausajopalveluihin keskittynyt henkilökuljetustoiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomen alueelle. Kovanen Logistics on pakaste-, kylmä- ja kuivatuotteiden jakeluun ja terminaalilogistiikkaan erikoistunut yritys. Asiakkaita palvellaan pitkittäisväliseinäisillä kaksilämpötila-autoilla, jolloin vastaanottaja saa samalla kerralla pakasteiden lisäksi kylmä- ja kuivaelintarvikkeet. Modernit varasto- ja terminaalikäyttöön hyväksytyt terminaalit sijaitsevat Helsingin seudulla Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Kovanen Yhtiöt Oy on ISO 14001 -ympäristösertifikaatin sekä Suomalainen perheyritys ja Mercedes-Benz FleetPartner -merkkien haltija. 

Avainsanat:

Lainaukset

Heikki Kovanen, toimitusjohtaja
Olemme iloisia siitä, että lakialoite on asiakaslähtöinen eikä lähde nykyisistä rakenteista ja prosesseista.
Heikki Kovanen, toimitusjohtaja
Taksin tulee olla turvallinen kuljetusvaihtoehto kaikille asiakkaille myös jatkossa.