Yksinäisyyteen ystäviä, omaishoitajille tukea

TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 17.2.2004 Yksinäisyyteen ystäviä, omaishoitajille tukea Ikäihmisten kuntoutukseen tulossa uusia hoitomuotoja Ikääntyneiden kuntoutus on haasteiden edessä. - Seuraavien 25 vuoden aikana erityisesti hoivaa ja apua tarvitsevien yli 85-vuotiaiden ihmisten määrä tulee lisääntymään huomattavasti. Sitä myöten myös kuntoutustarpeet tulevat kasvamaan, muistuttaa geriatrian dosentti Kaisu Pitkälä Vanhustyön keskusliitosta. Geriatrisen kuntoutuksen tulevaisuuden haasteet ovat esillä Hyvä Ikä 2004 -tapahtumassa Tampereella 23. - 24.9.2004. Geriatrisessa kuntoutuksessa pyritään keskittymään yhä enemmän ikäihmisten oman selviytymisen tukemiseen ja elämänlaatuun. Monipuolisilla kuntoutusmuodoilla edistetään psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä, hyvinvointia ja omatoimisuutta, jotta ikääntynyt voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään itsenäisesti. Ihminen vanhenee hyvin yksilöllisesti - Fyysisten riskitekijöiden lisäksi myös masennus, yksinäisyys tai dementia ovat niitä tekijöitä, jotka voivat johtaa ikäihmisen toimintakyvyn heikkenemiseen ja avuntarpeen lisääntymiseen, Pitkälä huomauttaa. - On tärkeää, että nyt kehitetään uusia hoidon malleja, jotka sopivat eri kohderyhmien kuntoutukseen, hän jatkaa. Taide-elämyksiä ja ystävyyssuhteita Vanhustyön keskusliiton koordinoima geriatrisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushanke etsii parhaillaan uusia kuntoutusmuotoja ikääntyneiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin optimointiin. Ikäihmisten yksinäisyyttä lieventämään on kehitetty kolme uutta kuntoutusmallia, joita on kokeiltu kuudella paikkakunnalla ympäri Suomea. Kokeilussa ryhmät kokoontuivat säännöllisesti kolmen kuukauden ajan senioritanssien ja ryhmäliikunnan, taide-elämysten ja viriketoiminnan tai kirjoittamisen ja ryhmäterapiatoiminnan pariin. Kokemukset ovat hyvin myönteisiä. Ryhmien kautta yksinäiset ikääntyneet ovat luoneet pysyviä ystävyyssuhteita. - Olemme juuri kehittämässä koulutustoimintaa, jotta ryhmäkuntoutus saataisiin leviämään muuallekin, Pitkälä kertoo. Tutkimushankkeessa mietitään myös omaishoitajien jaksamista. Haastatteluissa kerätään omaishoitajien kokemuksia arjesta ja pyritään löytämään malli omaishoitajien tukitoiminnalle. Geriatrisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeessa tutkaillaan järjestöjen roolia ikäihmisten kuntoutuksen järjestämisessä. Ikätyön kysymykset esillä Hyvä Ikä 2004 -tapahtumassa Ikätyön ammattilaiset, asiantuntijat, päättäjät ja tutkijat kokoontuvat ensi syksynä Hyvä Ikä 2004 -tapahtumaan Tampereelle. Hyvä Ikä 2004 - erikoismessut esittelevät Tampereen messukeskus Pirkkahallissa 23. - 24.9.2004 monipuolisesti palveluja ja ratkaisuja, jotka helpottavat ikääntyvän arkea ja ikätyön ammattilaisen käytännön työtä. Hyvä Ikä 2004 -tapahtumassa alan merkittävät järjestöt ja yhteisöt kuten Vanhustyön keskusliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Kuntaliitto/ Kuntakoulutus Oy ja Tampereen Elonpolkuja -yhteistyöverkosto järjestävät ajankohtaisia seminaareja 22. - 24.9.2004. Esimerkiksi geriatrisen kuntoutuksen haasteita pohditaan Vanhustyön keskusliiton seminaarissa. Hyvä Ikä 2004 -tapahtumassa on mukana myös suosittu Liikuntatori sekä Nettikahvila. Hyvä Ikä 2004 -tapahtuman järjestävät yhteistyössä KP-Media Oy Expomark, Vanhustyön keskusliitto ry ja Invalidiliitto ry. Edelliset Hyvä Ikä - erikoismessut keräsivät vuonna 2002 lähes 10 000 kävijää. Lisätietoja: Marjut Suoniemi, KP-Media Oy/ Expomark puh. (03) 340 6048 , 0400 922 045 marjut.suoniemi@expomark.fi Vesa Olkkonen, Suomen Viestintä Oy puh. 0400 642 297 vesa.olkkonen@suomenviestinta.fi www.expomark.fi/hyva-ika ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00440/wkr0002.pdf