Enemmistö Järvenpään valtuutetuista turvaisi kulttuurimaiseman yleiskaavalla

KULTTUURIMAISEMAN PUOLESTA RY TIEDOTE 30.6.2004 Taloustutkimuksen selvitys: Enemmistö Järvenpään valtuutetuista turvaisi kulttuurimaiseman yleiskaavalla Taloustutkimuksen suorittaman kyselyn mukaan kaksi kolmesta Järvenpään kaupunginvaltuutetusta turvaisi Vanhainkylänniemen, Lepolan ja Ainolan peltoalueet yleiskaavamerkinnöin. Kaupunginhallituksen valmistelemassa Järvenpään yleiskaava 2020-ehdotuksessa alueet on merkitty virkistys- ja asuinalueiksi. Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavaa ylimääräisessä kokouksessaan 5. heinäkuuta ja aikoo viedä asian valtuuston päätettäväksi jo elokuussa. Kulttuurimaiseman puolesta ry teetti Taloustutkimus Oy:llä kyselyn, jossa Järvenpään kaupunginvaltuutetuilta kysyttiin mielipiteitä valmisteilla olevasta yleiskaavasta liittyen Tuusulanjärveä ympäröiviin peltoalueisiin. Kyselyä varten tavoitettiin 46 kaupunginvaltuutettua 51:stä. Tavoitetuista 63% oli sitä mieltä, että Vanhainkylänniemen, Lepolan ja Ainolan peltoalueiden kulttuurimaiseman säilyminen pitäisi turvata yleiskaavamerkinnöin. Tavoitetuista kaupunginvaltuutetuista 37% merkitsisi Vanhainkylänniemen, Lepolan ja Ainolan alueet yleiskaavaan viheraluemerkinnän sijaan merkinnällä "maisemallisesti tärkeä peltoalue". 35% vastaajista ei muuttaisi yleiskaavaehdotuksen viheraluemerkintää. Valtuutetuista 28% ei osaa vielä sanoa kantaansa. "On hyvin tärkeää, että näin moni valtuutettu suhtautuu kulttuurimaiseman säilyttämiseen vakavasti", Tuula Lind Kulttuurimaiseman puolesta ry:stä sanoo. "Järvenpään kaupungin strategiassa Ainola mainitaan tunnetuimpana kulttuurikohteenamme, joka luo ainutlaatuisuudellaan Järvenpäälle mahdollisuuden olla kansainvälisestikin merkittävä kulttuurikaupunki. On merkillistä, että kaupunginhallitus esittää hyväksyttäväksi yleiskaavaa, joka on näin selkeästi ristiriidassa kaupungin strategian kanssa. Tuusulanjärven peltoalueet ovat kulttuuriperintönä korvaamattomia eikä niitä voi siirtää muualle", Lind jatkaa. Kulttuurimaiseman puolesta ry esitti kaupunginhallitukselle yleiskaavan valmisteluvaiheessa yli 4 700 järvenpääläisen allekirjoittaman vetoomuksen maaseutuopiston peltojen puolesta, mutta esitys ei ole johtanut oleellisiin muutoksiin yleiskaavaesityksessä. Taloustutkimus haastatteli Järvenpään kaupunginvaltuutettuja puhelimitse 24.6.-28.6.2004. Valtuutetuista tavoitettiin 46, mikä on 88% koko kaupunginvaltuustosta. Lisätietoja: Kulttuurimaiseman puolesta ry/Tuula Lind Gsm + 0400 925593 Fax +09 2922662 S-posti tuula.lind@regionet.fi LIITE 1: Taloustutkimus Oy:n suorittama haastattelututkimus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/30/20040630BIT00200/wkr0001.pdf Appendix http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/30/20040630BIT00200/wkr0002.pdf