Järvenpään yleiskaava uhkaa tärvellä merkittävät kulttuurimaisemat

KULTTUURIMAISEMAN PUOLESTA RY TIEDOTE 7.6.2004 Järvenpään yleiskaava uhkaa tärvellä merkittävät kulttuurimaisemat Tuusulanjärven arvokas kulttuurimaisema on uhattuna. Järvenpään yleiskaava 2020 -ehdotuksen mukaan Ainolan, Lepolan ja Vanhankylänniemen maisemat on määritelty virkistys- ja asuinalueiksi. Järvenpään päättäjät aikovat jättää huomioimatta kaavasta tehdyt muistutukset ja viedä sen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuuston päätettäväksi jo 9. elokuuta 2004. Kulttuurimaiseman puolesta ry:n mielestä Tuusulanjärven ympäristöä tulee kehittää koko keskisen Uudenmaan keskuspuistona, eikä ainutlaatuista kansallismaisemaa saa tuhota. Yhdistyksen mielestä on välttämätöntä, että Tuusulanjärven ympäristön maisemallisesti arvokkaat peltoalueet säilytetään ja ne merkitään kaavaan MA-alueiksi, maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Vain tämä takaa, ettei alueille myöhemmin rakenneta ja kansallismaisemaa pilata esimerkiksi golf-kentillä. - Kaikille paikkakunnille voidaan rakentaa samanlaisia asuinalueita, samanlaisia rakennuksia ja golfkenttiä. Sen sijaan Järvenpään ja Tuusulanjärven kulttuuriperintöä ei voida kopioida mihinkään, sen kulttuurimaisemaa monistaa muualle, eikä sen perinnearvoja siirtää toisaalle. Järvenpäätä voidaan kehittää pää- ja oikorataan tukeutuvana, tiiviinä puutarha- ja kotikaupunkina, ja jättää samalla arvokkaat maisemat rauhaan. Kulttuurimaisemaan suunniteltu asuntorakentaminen voidaan toteuttaa tiivistämällä yhdyskuntarakennetta muualla, Tuula Lind Kulttuurimaiseman puolesta ry:stä sanoo. - Yleiskaavasta tulee valmistella vaihtoehto, jossa hyödynnetään oikorataa ja Purolan seisaketta nykyistä enemmän ja jossa säilytetään kulttuurikaupungin arvokkaimmat maisemat. Vuonna 2020 ollaan molempien asioiden osalta myöhässä. Toimia pitää nyt, Tuula Lind vaatii. Kulttuurimaiseman puolesta ry muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää osallistumismenettelyä ei ole Järvenpään yleiskaavan valmistelussa otettu riittävästi huomioon. Yhdistys ihmettelee myös, kuinka Järvenpään kaupungilla on ollut varaa jättää yleiskaavan valmistelussa huomioimatta maaseutuopiston peltojen puolesta 4 754 henkilön allekirjoittama vetoomus. - Kun lausunnot ja muistutukset eivät johda olennaisiin yleiskaavan muutoksiin, Kulttuurimaiseman puolesta ry esittää, että kaava tuodaan valtuustoon vasta ensi vuonna, jotta kaupunkilaisilla on mahdollisuus ottaa asiaan kantaa syksyn kunnallisvaaleissa, Tuula Lind jatkaa. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=40653 Lisätietoja: Kulttuurimaiseman puolesta ry/Tuula Lind Tel + 09 2910137 Gsm + 0400 925593 Fax + 09 2922662 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/07/20040607BIT00180/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/07/20040607BIT00180/bild.html Kuvia

Liitteet & linkit