Jakautuneen Kyro-Konsernin lopputilitys 1.1. - 31.3.2001

JAKAUTUNEEN KYRO-KONSERNIN LOPPUTILITYS 1.1. - 31.3.2001 - Kyro Oyj Abp:n hallitus hyväksyi tänään yhtiön lopputilityksen kaudelta 1.1. - 31.3.2001. - Jakautuneen Kyro-konsernin liikevaihto kasvoi 54 % ja oli 303,9 (197,9 edellisvuoden vastaavana ajanjaksona) milj. mk - Liiketulos parani 131 % ja oli 27,0 (11,7) milj. mk - Voitto verojen jälkeen kasvoi 126 % ja oli 19,3 (8,5) milj. mk - Konsernin rahoitusasema 31.3.2001 oli hyvä ja omavaraisuusaste 82 % parani edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (68 %) Jakautuneen Kyro-konsernin (Vanha Kyro) viimeinen virallinen tilikausi oli 1.1. - 31.3.2001. Lopputilitykseen sisältyvä hallituksen toimintakertomus on esitetty seuraavassa. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.3.2001 KYRON JAKAUTUMINEN Kyro Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.11.2000 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan Kyro Oyj Abp:n kaikki varat ja velat selvitysmenettelyttä siirtyvät jakautumisessa syntyville Kyro Oyj Abp:lle ja Tecnomen Holding Oyj:lle. Jakautuva Kyro Oyj Abp purkautui ja jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.3.2001. Vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden julkinen noteeraus alkoi 2.4.2001 Helsingin Pörssin päälistalla. Tecnomen Holding Oyj:lle siirtyivät jakautuneen yhtiön omistuksessa olleet Tecnomen Oyj:n osakkeet kirjanpitoarvoltaan 5 214 272 euroa sekä vastaava määrä omaa pääomaa. Uudelle Kyrolle siirtyivät Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osakkeet, yhtiön muut varat ja velat sekä muu osa omasta pääomasta. Vanhan Kyron osakkeiden lukumäärä oli 39 675 000 kappaletta. Vanhan Kyron omistajat saivat kutakin vanhan Kyron osaketta vastaan jakautumisessa yhden uuden Kyron osakkeen, nimellisarvoltaan 0,16 euroa ja yhden Tecnomen Holdingin osakkeen, nimellisarvoltaan 0,08 euroa. Jakautumisessa syntyneiden yhtiöiden osakepääomat on rekisteröity kaupparekisteriin 31.3.2001. Vanhan Kyron jakautuminen ja vastikkeenjako on toteutunut jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lopputilityksen päättynyt tilikausi oli 3 kuukautta ja vertailukausi 12 kuukautta. Kyro Oyj Abp:n jakautumisessa jakautuneen yhtiön varat ja velat ovat siirtyneet vastaanottaville yhtiöille, joten esitystä voitonjaosta ei tehdä. KONSERNIN RAKENNE Kyro-konsernin ovat muodostaneet emoyhtiö Kyro Oyj Abp, teknologiayhtiöt Tamglass ja Tecnomen sekä energiayhtiö Kyro Power. Kesällä 2000 järjestettiin Tecnomenin yhdistetty osakeanti ja -myynti ja yhtiö listattiin Helsingin Pörssin päälistalle. Ennen jakautumista emoyhtiö omisti Tecnomenin osakkeista 73,3 %. LIIKEVAIHTO JA TULOS Kyro-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 51,1 (vuonna 2000 12 kuukauden jaksolla 183,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 4,5 (96,9) miljoonaa euroa. Tecnomenin osakkeiden yhdistetty osakeanti- ja myyntivoitto 76 milj. euroa kirjattiin konsernin liiketulokseen liiketoiminnan muina tuottoina vuodelle 2000. Liikevoitto vuonna 2000 oli 21 milj. euroa ilman Tecnomenin osakkeiden yhdistettyä osakeanti- ja myyntivoittoa. Konsernin voitto oli 3,0 (78,8) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,08 (1,98) euroa ja oma pääoma osaketta kohti oli kauden lopussa 4,83 (5,05) euroa. Emoyhtiö Kyro Oyj Abp:n liikevaihto oli 0,2 (0,7) miljoonaa euroa ja liiketulos -0,7 (37,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitto oli 0,2 (22,0) miljoonaa euroa. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 280,5 (edellisen vuoden lopussa 284,7) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 191,7 (200,2) miljoonaa euroa ja vähemmistöosuus 25,4 (25,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste säilyi hyvänä 82,2 % (83,9). Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat 103,1 (114,6) miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 7,2 (7,4) miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -44,6 % (-47,9).Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,4 % ( 50,5%) ja oman pääoman tuotto 5,9 % (46,0%). Kauden aikana maksettiin osinkoja varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 11,9 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Konserni-investoinnit olivat 1,8 (11,1) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilömäärä kauden päättyessä oli 993 (952). TOIMIALAT Turvalasiteknologia Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.11.2000 hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaan Tamglass Ltd. Oy:n osakkeet siirtyivät uuteen Kyro Oyj Abp:hen. Tamglassin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 28,7 (14,3) miljoonaa euroa. Tamglassin liiketulos kuusinkertaistui ja oli 3,5 (0,6) miljoonaa euroa. Tietoliikenne Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.11.2000 hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaan Tecnomen osakkeet siirtyivät Tecnomen Holding Oyj:lle. Tecnomen Oyj:n liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 20 % ja oli 15,0 (12,6) miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos 0,4 miljoonaa euroa säilyi viime vuoden (0,4) vastaavan jakson tasolla. Energia Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.11.2000 hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaan Kyro Powerin osakkeet siirtyivät uudelle Kyro Oyj Abp.lle. Kyro Powerin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 15 % edellisvuoden toimitusmäärien ja hintojen noustessa ja oli 7,3 (6,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,6 (1,7) miljoonaa euroa. HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA TOIMITUSJOHTAJA Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2001 Kyron hallitukseen valittiin yksimielisesti Lauri Fontell, Lars Hammarén, Carl-Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Carl-Johan Rosenbröijer ja Gerhard Wendt. Valitun hallituksen tehtävät jatkuvat lopputilityksen rekisteröimiseen asti. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sixten Nyman, KHT. Kyro Oyj Abp:n toimitusjohtajana on toiminut DI Pentti Yliheljo. OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajien kokous jakautumisen lopputilityksen käsittelemiseksi pidetään tiistaina kesäkuun 12 päivänä 2001 klo 16.00 alkaen LordHotellissa, Lönnrotinkatu 29, Helsinki ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Lopputilitys on osakkeenomistajien nähtävänä 5.6.2001 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere. KYRO OYJ ABP Pentti Yliheljo toimitusjohtaja Lisätietoja: Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli Kronqvist, 0400-838 140 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT00950/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT00950/bit0002.pdf