KYRO-KONSERNIN LIIKEVAIHTO 1.1.-31.12.2000 YLI MILJARDI MARKKAA

LEHDISTÖTIEDOTE 8.2.2000 klo 8.30 Vertailukelpoinen liikevoitto yli kaksinkertaistui KYRO-KONSERNIN LIIKEVAIHTO 1.1.-31.12.2000 YLI MILJARDI MARKKAA Mmk/mk Mmk/mk Meur/eu Meur/eur r 2000 (1999) 2000 (1999) Liikevaihto 1 (889,7) 183,6 (149,6) +22,7% 091,7 Liikevoitto 576,4 (63,9) 96,9 (10,7) Vertailukelp liikevoitto 128,0 (63,9) 21,5 (10,7) +101% Tulos/osake 11,80 (1,03) 1,98 (0,17) Oma pääoma/osake 30,0 (18,70) 5,05 (3,14) Osinko(hall. esitys) 0,78 (0,60) 0,13 (0,10) Lisäosinko(hall. esitys) 1,00 0,17 Omavaraisuusaste, % 83,9 % (66,3) 83,9 % (66,3) Tilauskanta 31.12. 585,0 (405,0) 98,4 (68,1) +44,5 % ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00060/bit0001.doc The full year-end report http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00060/bit0002.pdf The full year-end report