Kyro Oyj abp:n hallituksen esitys omien osakkeiden luovuttamisesta

Kyro Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.5.2001 klo 18.00 1(1) Y-tunnus: 1651585-0 KYRO OYJ ABP:N HALLITUKSEN ESITYS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Kyro Oyj Abp:n hallitus on 15.5.2001 päättänyt ehdottaa yhtiön 12. kesäkuuta 2001 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Kyro Oyj Abp:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Ehdotuksen mukaan hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus hankkia omia osakkeita enintään määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa viittä prosenttia yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta yhtiölle käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella, yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden ostopäivänä niille muodostuneeseen hintaan. Muilta osin hallitus päättäisi omien osakkeiden hankkimisen toteuttamisesta. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen Kyro Oyj Abp:n hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään edellä selostetun hankintavaltuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden luovuttamisesta. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Valtuutuksen nojalla hallitus saisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai rahoittaa niillä investointeja. Omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen tavoin osakkeiden luovuttamisvaltuutus olisi voimassa yhden vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Lisätietoja antaa Kyro Oyj Abp:n talousjohtaja Veli Kronqvist (puh. 03-372 3105). Helsingissä toukokuun 15. päivänä 2001 KYRO OYJ ABP Veli Kronqvist Arja Louhimo Talousjohtaja Talouspäällikkö JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00080/bit0001.doc

Liitteet & linkit