KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.3.2001

KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.3.2001 Kyro Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2001 vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,13 euroa sekä lisäosinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,30 euroa osakkeelta eli kokonaisuudessaan 11,9 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.3.2001 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasrekisteriin. Osingonmaksupäivä on täsmäytysajan päätyttyä 30.3.2001. Pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa nykyisen Kyro Oyj Abp:n hallitukseen valittiin yksimielisesti Lauri Fontell, Lars Hammarén, Carl- Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Carl- Johan Rosenbröijer ja Gerhart Wendt. Valittu hallitus toimii nykyisen Kyro Oyj Abp:n toiminnan lopettavaan yhtiökokoukseen asti. Kyro Oyj Abp:n jakautuessa arviolta 1.4.2001 uudeksi Kyro Oyj Abp:ksi ja Tecnomen Holding Oyj:ksi, Kyron osakkeenomistajat saavat jakautumis- vastikkeena kutakin yhtiön osaketta vastaan yhden uuden Kyro Oyj Abp:n osakkeen ja yhden Tecnomen Holding Oyj:n osakkeen. Vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 2.4.2001. Uuden Kyro Oyj Abp:n hallitukseen valittiin Kyro Oyj Abp:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.11.2000 Lauri Fontell, Lars Hammarén, Carl-Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Carl-Johan Rosenbröijer ja Gerhart Wendt. Hallitus valitsi kokouksessaan 20.3.2001 puheenjohtajaksi Carl-Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Hallitus nimitti uuden Kyro Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi Kyron nykyisen toimitusjohtajan Pentti Yliheljon. Tecnomen Holding Oyj:n johdon valinnasta Kyro Oyj Abp on tiedottanut 14.3.2001 erillisellä pörssitiedotteella. Lisätiedot: Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli Kronqvist Puh. (0400) 838 140 Sijoittajasuhteet: Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen, Puh. (0400) 882 024 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet