Kyro oyj abp:n yhtiökokouskutsu

KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 20. päivänä 2001 alkaen klo 16.00 LordHotellissa, Lönnrotinkatu 29, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osallistuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2001 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperi-keskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 22.12.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuus-tilille. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 15.3.2001 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski, puhelimitse numeroon (03) 382 3072 (Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@kyro.fi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3. 2001 alkaen yhtiön konttorissa, osoitteessa Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla 11. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2000 jaetaan osinkona 0,13 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka hallituksen vahvistamana täsmäytyspäivänä 23.3.2001 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 30.3.2001. Helsingissä helmikuun 7. päivänä 2001 KYRO OYJ ABP Hallitus Lisätietoja: Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli Kronqvist, p. 03-382 3105 Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen, suhteet: p. 0400-882 024 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00010/bit0001.pdf