KYRON JAKAUTUMINEN UUDEKSI KYRO OYJ ABP:KSI JA TECNOMEN HOLDING OYJ:KSI

KYRON JAKAUTUMINEN UUDEKSI KYRO OYJ ABP:KSI JA TECNOMEN HOLDING OYJ:KSI Kyro Oyj Abp jakautuu 31.3.2001 kahdeksi uudeksi yhtiöksi, Tecnomen Holding Oyj:ksi ja uudeksi Kyro Oyj Abp:ksi. Tecnomen Holding Oyj:lle siirtyvät jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat Tecnomen Oyj:n osakkeet sekä vastaava määrä omaa pääomaa. Uuteen Kyro Oyj Abp:hen siirtyvät Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osakkeet, yhtiön muut varat ja velat sekä muu osa omasta pääomasta. Uuden Kyro Oyj Abp:n ja Tecnomen Holding Oyj:n noteeraukset alkavat arviolta 2.4.2001 Helsingin Pörssin päälistalla. Uusi Kyro Oyj Abp on haettu noteerattavaksi muu teollisuus - ja Tecnomen Holding Oyj tietoliikenne ja elektroniikka -toimialaluokassa. Uusi Kyro Oyj Abp ja Tecnomen Holding Oyj tiedottavat arviolta 9.4.2001 siitä, miten Kyro Oyj Abp:n osakkeen hankintameno jaetaan verotuksessa uuden Kyro Oyj Abp:n osakkeen ja Tecnomen Holding Oyj:n osakkeen kesken. Kyro Oyj Abp:n 6.11.2000 päivättyä jakautumisesitettä on täydennetty esitteen ilmestymisen jälkeen julkaistuilla pörssitiedotteilla. Jakautumisesite ja pörssitiedotteet ovat saatavilla tästä päivästä lähtien osoitteesta HEX Gate, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki ja Kyro Oyj Abp, Kalevankatu 3 b, 00100 Helsinki. Jakautumisen jälkeen Tecnomen Oyj on Tecnomen Holding Oyj:n tytäryhtiö. Tecnomen Oyj:n on alustavasti suunniteltu sulautuvan Tecnomen Holding Oyj:hin kuluvan vuoden syksyllä siten, että sulautumisen jälkeinen yhtiö jatkaa Tecnomen Oyj:n liiketoimintaa nimellä Tecnomen Oyj. Uuden Kyro-konsernin ja Tecnomen Holding -konsernin keskeiset pro forma -tilinpäätöstiedot vuosilta 1999 ja 2000 julkistetaan ohessa liitteenä. Lähtökohtana pro forma -lukujen laadinnassa on nykyisen Kyron kahden viimeisen vuoden liiketoiminnan jakaminen syntyvien uusien yhtiöiden kesken samalla perusteella kuin tulevassa jakautumisessa. Kyro Oyj Abp Veli Kronqvist Arja Louhimo talousjohtaja talouspäällikkö Lisätietoja: Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli Kronqvist, p. 03-382 3105 Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen, suhteet: p. 0400-882 024 KYRO-KONSERNI (JAKAUTUMISEN JÄLKEEN), PRO FORMA MEUR 2000 1999 Liikevaihto 117,3 99,0 Liikevoitto 55,3 9,9 Liikevoitto % 47 % 10 % Tilikauden tulos 34,5 7,8 Tulos / osake, EUR 0,87 0,18 Oma pääoma 140,7 108,8 Oma pääoma / osake, EUR 3,55 2,74 Taseen loppusumma 187,8 180,4 Omavaraisuusaste % 82 % 68 % Velkaantumisaste % -47 % -37 % Tilauskanta 87,7 56,7 TECNOMEN HOLDING -KONSERNI(JAKAUTUMISEN JÄLKEEN), PRO FORMA MEUR 2000 1999 Liikevaihto 66,4 50,7 Liikevoitto 5,5 1,2 Liikevoitto % 8,2 % 2,4 % Tilikauden tulos 2,9*) 0,2 Tulos / osake, EUR 0,07*) - Oma pääoma 62,7*) 15,6 Oma pääoma / osake, EUR 1,58*) 0,39 Taseen loppusumma 100,4 51,1 Omavaraisuusaste % 86,1 % 31,1 % Velkaantumisaste % -51,3 % 136,8 % Tilauskanta 10,7 11,4 *) Tecnomen Holding Oyj:n osakemäärä on 39 675 000. Lisäksi pro forma - luvuissa on huomioitu Tecnomen Oyj:n kesällä 2000 toteutettu osakeanti ja -myynti vähemmistöosuutena (26,7 %), minkä vuoksi Tecnomen Holding - konsernin tunnusluvut poikkeavat nykyisen Tecnomen-konsernin vastaavista. Pro forma -luvut ovat tilintarkastamattomia. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00100/bit0001.pdf