Kyron liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan tammi-kesäkuussa 2001

KYRON LIIKEVAIHTO JA TULOS JATKOIVAT KASVUAAN TAMMI-KESÄKUUSSA 2001 - Liikevaihto kasvoi 33% ja oli 455,9 Mmk (76,7 Me) - Voitto ennen satunnaiseriä kasvoi 28% ja oli 43,8 Mmk (7,4 Me) - Tulos osaketta kohti kaksinkertaistui ja oli 0,12 (0,06) euroa - Rahoitusasema vahva, omavaraisuusaste 30.6.2001 82,0% - Tilauskanta kasvoi 19 % ja oli 30.6.2001 475,1 Mmk (79,9 Me) - Liikevaihdon ja -voiton 2001 arvioidaan kasvavan edellisvuodesta Kyro jakautui 31.3.2001 uudeksi Kyroksi ja Tecnomen Holdingiksi. Nykyisen Kyro Oyj Abp:n ensimmäinen virallinen tilikausi on 31.3.- 31.12.2001. Konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten takia tässä osavuosi- katsauksessa esitetyt luvut ovat enimmäkseen pro forma -lukuja, jotka esitetään ilman Tecnomen-konsernin lukuja ja vertailuvuonna 2000 Kyro Oyj Abp:n tulokseen kirjattua Tecnomenin osakkeiden myyntivoiton vaikutusta. Nykyiseen Kyro-konserniin kuuluvat emoyhtiö Kyro Oyj Abp, Tamglass-ryhmä - turvalasikoneiden maailman markkinajohtaja ja Kyro Power Oy - ympäristöystävällinen energiatuottaja. TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS Kyro-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kolmanneksen ja oli 76,7 (57,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto oli 9,2 (8,4) miljoonaa euroa, kasvua 9 %. Tammi-kesäkuun nettorahoituserät olivat -1,8 (-2,6) miljoonaa euroa. Tämä sisältää korko- ja osinkotuottoja 1,6 (1,7) miljoonaa euroa ja realisoituneita sekä realisoitumattomia rahoitusarvopapereiden kurssitappioita 3,4 (4,3) miljoonaa euroa. Kauden tulos ennen satunnaiseriä kasvoi noin 28 % ja oli 7,4 (5,8) miljoonaa euroa. Jaksolle kirjatut verot olivat 2,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 4,6 (2,5) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,12 (0,06) euroa. Kyro-konsernin liiketoimintaryhmien liikevaihto ja -voitto tammi- kesäkuussa 2001 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00030/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00030/bit0002.pdf The full report