UUDEN KYRON KESKEISET TILINPÄÄTÖSTIEDOT, PRO FORMA 1.1 - 31.12.2000

UUDEN KYRON KESKEISET TILINPÄÄTÖSTIEDOT, PRO FORMA 1.1 - 31.12.2000 Kyro Oyj Abp:n ylimääräisen yhtiökokouksen 22.11.2000 päätöksellä nykyinen Kyro Oyj Abp jakautuu kahdeksi uudeksi yhtiöksi, Tecnomen Holding Oyj:ksi ja uudeksi Kyro Oyj Abp:ksi arviolta 1.4.2000. Tecnomen Holding Oyj:lle siirtyy jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat Tecnomen Oyj:n osakkeet sekä vastaava määrä omaa pääomaa. Uuteen Kyro Oyj Abp:hen siirtyvät Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osakkeet, yhtiön muut varat ja velat sekä muu osa omasta pääomasta. Uutta Kyro-konsernia koskevat keskeiset pro forma -tilinpäätöstiedot julkaistaan oheisena. UUSI KYRO-KONSERNI, PRO FORMA 1.1 - 31.12.2000 MEUR 2000 2000 1999 Liikevaihto 117,3 117,3 100,0 Liikevoitto 55,3 16,4* 9,9 Liikevoitto % 47 % 14 % 10 % Oma pääoma 140,7 108,8 Taseen 187,8 180,4 loppusumma Omavaraisuusast 82 % 68 % e % Velkaantumisast -47 % -37 % e % Tilauskanta 87,7 56,7 *)Emoyhtiöön kirjattu Tecnomenin osakkeiden myyntivoitto ja niitä vastaavat kulut on oikaistu. Kyro Oyj Abp julkaisee tilivuonna 2001 ensimmäisen osavuosikatsauksensa (1.1.-31.3.2001) tiistaina 8.5.2001. Kyro Oyj Abp Veli Arja Louhimo Kronqvist talousjohtaj talouspäällik a kö Lisätietoja: Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli Kronqvist, p. 03-382 3105 Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen, suhteet: p. 0400-882 024 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00570/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00570/bit0003.pdf