Eläke-Tapiolan tulos edelleen hyvällä tasolla

• Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–31.3.2010 oli 4,4 prosenttia. • Osakkeet tuottivat 9,0 prosenttia ja korkosijoitukset 2,9 prosenttia. • Vakavaraisuusaste nousi maaliskuun lopussa 27,2 prosenttiin ja vakavaraisuusasema oli 3,3-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta Eläke-Tapiolan sijoitustoiminnan tuotto oli 4,4 prosenttia (–0,1 % 1–3/2009). ”Sijoitusmarkkinat ovat kehittyneet alkuvuonna 2010 positiivisesti”, Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber toteaa. ”Makrotalouden uutisissa on ollut odotuksiamme positiivisempi vire. Nousun kestävyyteen on kuitenkin syytä suhtautua varovaisesti.” Eläke-Tapiolan osakkeiden tuotto oli 9,0 prosenttia (–4,5 %). ”Hyvää tuottoa tuki maaliskuussa vahvistunut osakemarkkinoiden kehitys”, kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo. ”Pohjoismaat ovat menestyneet alkuvuoden aikana muita markkinoita paremmin. Sijoitusalueista Eurooppa ja kehittyvät markkinat tuottivat heikoiten paikallisissa valuutoissa mitattuna. Valuutoista euro heikkeni selvästi muita päävaluuttoja vastaan, mikä paransi euroalueen ulkopuolelle tehtyjen sijoitusten euromääräisiä tuottoja. Toimialoista sykliset menestyivät selkeästi defensiivisiä paremmin. Kreikan taloudesta saadut negatiiviset uutiset eivät juuri vaikuttaneet osakemarkkinoihin.” Eläke-Tapiolan korkosijoitusten tuotto nousi 2,9 prosentin tasolle (0,9 %). Korkomarkkinoilla Kreikan uutiset ovat olleet pääosassa. Korkomarkkinoiden tuotot ovat kuitenkin säilyneet hyvällä tasolla. ”Kun markkinoiden riskinottohalukkuus on pysynyt korkealla, ovat riskipreemiot tiukentuneet erityisesti high yield -markkinoilla sekä kehittyvillä markkinoilla”, Hiidenpalo kertoo. ”Nämä markkinat ovat tuottaneet alkuvuonna toistakymmentä prosenttia. Korkotaso on matalalla ja inflaatio-odotukset sekä korkovolatiliteetti ovat laskeneet.” ”Sijoittajien riskinottohalukkuus on edelleen korkealla”, Hiidenpalo arvioi. ”Lyhyellä aikavälillä tämä tukee osakemarkkinoita, mutta pidemmällä aikavälillä tähän liittyy ilmeinen vaara uusien hintakuplien muodostumisesta. Osakemarkkinoita tukevat edelleen matala korkotaso, hyvä likviditeetti sekä vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puute.” Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 27,2 prosenttia (16,4 %) ja vakavaraisuusasema 3,3-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden (2,8). Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vastaavat luvut olisivat olleet 22,1 prosenttia (11,7 %) ja 2,7 (2,0).

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Liitteet & linkit