Espoon ensimmäinen energiatehokas kaukokylmäjärjestelmä Tapiolan keskustaan

LEHDISTÖTIEDOTE
1.12.2011

Uudistuvaan Tapiolan keskustaan rakennetaan ensimmäisenä Espoossa edistyksellinen ja energiatehokas kaukokylmäjärjestelmä. Sen positiiviset ympäristövaikutukset ovat merkittävät, sillä kaukokylmän ansiosta alueen rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutus ei kasva, vaikka rakennusten tilat kaksinkertaistuvat lähivuosina uudistuvassa keskuksessa. Tapiolan keskustan suurin kiinteistönomistaja, Tapiola-ryhmään kuuluva Kiinteistö-Tapiola on sopinut kaukokylmän toimittamisesta Fortumin kanssa.

Tapiolan keskustassa sijaitsevasta Kiinteistö Oy Biensista tulee Espoon ensimmäinen kaukokylmällä jäähdytettävä kiinteistö. Kiinteistössä toimii vuoden loppuun saakka Sokos. Kiinteistön laajennus ja saneeraus alkavat tammikuussa 2012, ja uudistettu kiinteistö on määrä ottaa uuteen käyttöön kesällä vuonna 2013. Kiinteistö-Tapiolan ja Fortumin sopimus kattaa lisäksi kaikki uudistuvan Tapiolan keskuksen merkittävimmät rakennukset.

Kaupunkirakenteen tiivistyminen mahdollistaa kaukokylmän

Kaukokylmä on osa järjestelyä, jolla uudistuvaa Tapiolan keskusta ja alueen infrastruktuuria kehitetään ympäristöystävällisempään suuntaan. Muun muassa Länsimetron käynnistämässä Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi-alueen kehittämisessä otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön uutta tekniikkaa. Jäähdytyksen toteuttaminen kaukokylmällä toteuttaa konkreettisesti Espoon kaupungin Tapiolan keskuksen uudistamiselle asettamia kestävän kehityksen ja elävän kaupunkikuvan kehittämisen vaatimuksia.

”Tämä on merkittävä askel kaukokylmäjärjestelmän laajentamisessa pääkaupunkiseudulla. Olemme luomassa järkevää ja pitkäjänteistä ratkaisua, joka hyödyttää aikanaan Tapiolan alueen lisäksi koko itäistä Espoota sekä Otaniemen ja Keilaniemen alueita. Meille ratkaisu merkitsee myös vastuullisen sijoitustoiminnan konkretisointia. Kiinteistö-Tapiola on sitoutunut muun muassa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja pyrkii edistämään periaatteita hallinnoimissaan kiinteistöissä. Tapiolan keskuksen hankkeessa siirrytään nyt vastuullisuuspuheista tekoihin”, sanoo Kiinteistö-Tapiolan kiinteistörahastojohtaja Kim Särs.

Kiinteistö-Tapiolalla on kiinteistöomistustensa kautta huomattava rooli Tapiolan keskustan kehittämisessä, ja yhtiö on sijoittamassa Tapiolan keskuksen uudistamiseen yli 500 miljoonaa euroa hallinnoimansa kiinteistösijoitusrahaston kautta. Tapiolan keskukseen on suunniteltu uudistettua liiketilaa noin 50 000 neliömetriä. Liiketilojen yläpuolelle on suunniteltu asuntoja, jotka ovat palvelujen ja liikenneyhteyksien välittömässä yhteydessä.

”Kaukokylmän rakentamisessa emme nyt säästä euroissa, mutta järjestelmä tuottaa tulevaisuudessa säästöjä energiakustannuksissa. Tapiolan alueen kaupunkirakenteen tiivistyminen mahdollistaa kaukokylmän kaupallisen hyödyntämisen. Aikaisemmin se ei ole ollut kannattavaa hajanaisen kaupunkirakenteen takia”, Särs sanoo.

Hukkalämpö kierrätetään hyötykäyttöön

Kaukokylmä on alueellinen kiinteistöjen jäähdytysmenetelmä. Tapiolan alueen lämmitys- ja jäähdytysenergian ominaiskulutus pienenee alle puoleen nykyisestä, kun uusien ratkaisujen avulla rakennusten lämmitysenergiaa kierrätetään hyötykäyttöön. Vuosittainen kierrätettävä hyötylämmön määrä vastaa suuruudeltaan koko alueen tulevaa vuosittaista lämmitysenergian tarvetta.

”Lämmön kierrätys vähentää fossiilisella polttoaineella tuotettua lämpöä vuosittain noin 10 000 megawattituntia. Ratkaisun päästövähennys vastaa päästöä, joka syntyy ajettaessa henkilöautolla noin 20 miljoonaa ajokilometriä", Fortumin kehitysjohtaja Niko Wirgentius toteaa.

Tapiolan keskuksen alueen kaukokylmäverkostossa kiertänyt lämmennyt vesi siirretään kaukokylmäputkia pitkin jäähdytyskeskukseen. Keskuksessa lämpöenergia siirretään hyötykäyttöön lämmittämään rakennuksia ja käyttövettä kaukolämpöverkon välityksellä. Fortumin Tapiolan alueen kaukokylmäjärjestelmän jäähdytyskeskuksessa yli 90 prosenttia lämpöenergiasta siirretään hyötykäyttöön ympäri vuoden. Energiaa säästyy merkittävästi verrattuna siihen, että jäähdytys toteutettaisiin kiinteistökohtaisesti.

Kaukokylmä tuo joustavuutta tilankäyttöön

Kaukokylmän käyttö tuo joustavuutta myös rakentamiseen ja tilankäyttöön, kun jäähdytyskoneille ei tarvitse varata tiloja.

”Usein katoille rakennettavat lauhduttimet ja jäähdytyslaitteet jäävät pois rumentamasta julkisivuja. Jäähdytyskoneissa käytettävistä voimakkaista kasvihuonekaasuista päästään eroon kiinteistöissä, samoin kuin jäähdytyskoneiden äänistä ja tärinästä rakennuksissa ja ympäristössä. Kaikki tämä lisää Tapiolan keskustan viihtyvyyttä ajanvietto- ja asuinpaikkana ja tukee huoliteltua kaupunkikuvaa”, Kim Särs muistuttaa.

Lisätietoja:

Kim Särs, kiinteistörahastojohtaja, Kiinteistö-Tapiola Oy, puh 040 501 9981.

Niko Wirgentius, kehitysjohtaja, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 330 0043.

Kiinteistö-Tapiola

Kiinteistö-Tapiola Oy on täysin Tapiola-ryhmän omistama kiinteistösijoitus- ja kiinteistöjohtamispalveluja tuottava yritys. Yhtiön hallinnoiman kiinteistökannan arvo vuoden 2011 lopussa on noin 2,7 miljardia euroa. Kiinteistö-Tapiola Oy:n hallinnoima kiinteistökanta sisältää toimisto-, liike-, logistiikka-, hotelli- ja asuinkiinteistöjä. Vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 1,2 miljoonaa m², tästä suurimman osan muodostavat toimisto- ja liikekiinteistöt.

Kiinteistö-Tapiola on Tapiolan keskustan alueen merkittävin kiinteistönomistaja hallinnoimansa kiinteistörahaston kautta. Tapiola KR III Ky on kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusrahasto, jonka tavoitteellinen koko on yli 500 miljoonaa euroa.

http://www.kiinteistotapiola.fi/

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.com/fi

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Multimedia

Multimedia