Muutoksia Tapiola-ryhmän yhtiöiden ylimmässä johdossa

LEHDISTÖTIEDOTE
16.6.2011

Vahinko-Tapiolan ja Henki-Tapiolan hallitusten varapuheenjohtaja ja yhtiöryhmän johtaja Jari Saine (s. 1951) jää aiemmin sovitun mukaisesti eläkkeelle 31.1.2012. Hänen tilalleen hallitusten jäseneksi ja yhtiöryhmän johtajaksi on nimitetty 1.2.2012 alkaen sijoitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Jari Eklund (s. 1963), joka on tällä hetkellä hallitusten varajäsen. Jari Eklundin vastuualue hallituksissa on sijoitustoiminta. Hän seuraa Sainetta myös Tapiola Pankin ja Tapiola Varainhoito Oy:n hallitusten puheenjohtajana.

Hallitusten jäsen ja palveluista yksityistalouksille vastaava yhtiöryhmän johtaja Arto Jurttila (s.1961) on ilmoittanut eroavansa Tapiola-ryhmän palveluksesta 30.9.2011 alkaen. Hänen seuraajakseen hallitusten jäseneksi ja yhtiöryhmän johtajaksi on 1.10.2011 alkaen nimitetty nykyinen Tapiola Pankin toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Harri Lauslahti (s. 1961). Hän vastaa yksityistalousliiketoiminnasta ja sijoituspalvelujen koordinoinnista.

Hallituksen jäsenenä ja yhtiöryhmän johtajana jatkaa Jari Sundström (s.1960), joka vastaa Tapiola-ryhmän yritysasiakasliiketoiminnasta.

Varatuomari, EMBA Teija Kerminen (s. 1963), on nimitetty 1.1.2012 alkaen johtajaksi (vastuualueena lakiasiat ja compliance) sekä Vahinko-Tapiolan ja Henki-Tapiolan hallitusten sihteeriksi. Näistä tehtävistä nykyisin vastaava johtaja Jaakko Gummerus (s. 1950), jatkaa pääjohtajan alaisuudessa 31.3.2012 saakka, jolloin hänen työsuhteensa Tapiolaan päättyy.

Hallituksen kokoonpanon lisäksi Tapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta (YTV) on päättänyt käynnistää hakuprosessin pääjohtaja Asmo Kalpalan (s. 1950), seuraajasta. Tavoitteena on nimittää Tapiola-ryhmän uusi pääjohtaja vuoden 2012 maaliskuussa. Asmo Kalpalan kausi pääjohtajana päättyy aiemmin sovitun mukaisesti 31.12.2012. Hänen kansainväliset tehtävänsä päättyvät 30.6.2013, jolloin hän jää eläkkeelle.

”Usean viime vuoden aikana toteutettu Tapiola-ryhmän ylimmän johdon sukupolven vaihdos alkaa olla valmis. Johtajavalinnat kertovat Tapiolan pitkäjänteisyydestä. Ylimpään johtoon on saatu sekä talon tavat tuntevia henkilöitä että uutta osaamista”, YTV:n puheenjohtaja Antti Lemmetyinen kertoo.

Tapiolan rakennetta selkeytetään

Tapiola-ryhmän nykyinen kolmeen liiketoimintalohkoon perustunut organisaatio muuttuu 1.2.2012 alkaen siten, että Jari Saineen vastuulla ollut Tapiola-ryhmän toimialan laajennusta varten perustettu Pankki-, säästö- ja sijoittajapalvelut -lohko lakkautetaan, ja sen tehtävät siirtyvät yksityisasiakas- ja yritysasiakasliiketoimintojen vastuulle sekä perustettavaan sijoituspalvelujen ohjausryhmään.

”Tapiola-ryhmän organisaation kehittämisen tavoitteena on ohjata ryhmän palveluja yhä asiakaslähtöisemmiksi ja siten kirkastaa asiakasomisteisen keskinäisen yhtiöryhmämme identiteettiä. Sijoitusmarkkinoiden epävakaus vaatii erityishuomiota yhtiöryhmän johdossa.” pääjohtaja Asmo Kalpala sanoo.

Muutokset Tapiola Pankki -konsernin hallituksissa

Tapiola Pankin ja Tapiola Varainhoidon hallituksien puheenjohtajaksi valitaan Jari Eklund ja varapuheenjohtajaksi Vahinko-Tapiolan toimitusjohtaja, filosofian maisteri, SHV Juha-Pekka Halmeenmäki (s. 1964). Uudeksi jäseneksi näiden yhtiöiden hallituksiin valitaan Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Hanna Hiidenpalo (s. 1966). Nämä valinnat tulevat voimaan 1.1.2012.

Harri Lauslahti valitaan 1.10.2011 alkaen Tapiola Pankin hallituksen jäseneksi. Hän jatkaa myös Tapiola Varainhoito Oy:n hallituksessa.

Tapiola Pankin toimitusjohtajan hakuprosessi on meneillään. Tavoitteena on nimittää Harri Lauslahden seuraaja elokuun aikana.

Lisätietoja:

Antti Lemmetyinen, Tapiolan hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtaja
puh. 050 554 2433

Asmo Kalpala, pääjohtaja, Tapiola-ryhmä
puh. 09 453 2100

Matrikkelitiedot: Jari Eklund jaHarri Lauslahti

Jari Eklund

Kauppatieteiden maisteri, johtaja (sijoitustoiminta)
Kansallis-Osake-Pankin sijoitustutkimuspäällikkö 1988–1993, Tapiola-ryhmän arvopaperipäällikkö 1993–1994, osastopäällikkö 1994–1995, yksikönjohtaja 1996–1997, sijoitusjohtaja vuodesta 1998. Keskinäisen Vakuutusyhtiön Tapiolan, Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Tapiolan ja Yritysten Henkivakuutus Oy:n Tapiolan hallituksen varajäsen vuodesta 1998. Tapiolan Omaisuudenhoito Oy:n hallituksen pj. 2000-2007, Tapiola Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen pj. 2001–2005 ja jäsen 2005-2007, Tapiola Pankki Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2002. Tapiola Varainhoito Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007. Kiinteistö-Tapiola Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007.Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1998, Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2000, AsuntoHypoPankki Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2002, Vacon Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001, Seligson & Co Oyj hallituksen jäsen vuodesta 2006.

Harri Lauslahti

Kauppatieteiden maisteri, Tapiola Pankki Oy:n toimitusjohtaja
Erilaiset johtajan tehtävät SYP:ssä 1991–1995 ja Handelsbankenissa 1995–2002.
Tapiola Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsen 2002–2007 ja Tapiola Omaisuudenhoito Oy:n hallituksen jäsen 2006–2007. Tapiola Varainhoito Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007.
Keskinäisen vakuutusyhtiön Turvan hallituksen varajäsen 2007 – 2008 ja varsinainen jäsen vuodesta 2009, Ab Compass Card Oy Ltd:n hallituksen jäsen vuodesta 2006, Tutor Invest Oy:n hallituksen pj vuodesta 2007.

 

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Liitteet & linkit