Tapiolan Maailma 50 -rahasto jälleen Suomen paras yhdistelmärahasto

LEHDISTÖTIEDOTE
8.3.2012

Rahastoluokittaja Morningstar on valinnut Tapiolan Maailma 50 -rahaston toisen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi yhdistelmärahastoksi. Morningstar järjestää vuosittain kilpailun, jossa valitaan vuoden parhaat rahastot Suomessa. Maailma 50 -rahaston tuotto suhteessa riskiin oli selvästi parempi kuin kilpailevissa rahastoissa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Maailma 50 -rahasto on tuottanut yli 10 prosenttia vuodessa (tilanne 31.12.2011).

Morningstarin vertailun pääpaino on rahastojen yhden vuoden menestyksessä, mutta siinä huomioidaan rahaston menestys myös pitemmällä aikavälillä. Aiemmin rahastoluokittaja Lipper on valinnut Maailma 50 -rahaston Pohjoismaiden parhaaksi yhdistelmärahastoksi. Puolueettomien rahastovertailijoiden tunnustukset osoittavat, että Tapiolan näkemyksellinen sijoittaminen tuo tulosta. Sijoitustoiminnassa ei seurata markkinaindeksejä, vaan päätökset perustuvat aina omaan analyysiin, kokemukseen ja harkintaan.

Osakesijoitusten osuutta laskettiin onnistuneesti vastoin yleistä mielipidettä

”Sijoittaminen on ennen kaikkea riskienhallintaa, ja varainhoitajan tärkein tehtävä on miettiä, minkälaisia riskejä milläkin hetkellä rahastossa kannattaa ottaa. Omaisuusluokkien tuotto-odotusten kriittinen arviointi suhteessa näkymään ja riskeihin johtaa usein – mutta ei aina – erilaiseen lopputulokseen kuin yleinen mielipide”, sanoo Tapiola-ryhmän pääekonomisti ja Tapiola Varainhoidon apulaisjohtaja Jari Järvinen.

Järvisen mukaan esimerkiksi viime keväänä osakkeet näyttivät perinteisillä tulos- ja taseperusteisilla mittareilla edullisilta. Osakkeiden halpuus oli kuitenkin näennäistä, koska samaan aikaan näkymä oli heikkenemässä ja riskit kasvussa. Tämän seurauksena osakesijoitusten osuus laskettiin rahastossa normaalia alhaisemmaksi. Toisaalta teollisuusmaiden korot vaikuttivat viime keväänä kalliilta, mutta näkymiin ja riskeihin suhteutettuna ne tarjosivat suojaa ja samalla myös erinomaista tuottoa.

”Rahaston viime vuoden paras yksittäinen sijoitus oli Yhdysvaltain pitkiin, yli 25 vuoden valtionlainoihin sijoittava indeksiosuusrahasto, jonka tuotto oli euroissa lähes 40 prosenttia. Myös maailmanlaajuisesti sijoittava valtionlainarahasto tuotti lähes 7 prosenttia”, Järvinen kertoo.

Tapiola Maailma 50 sijoittaa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille. Perustilanteessa osakkeiden määrä rahastossa on 50 prosenttia. Maaliskuussa 2011 osakesijoitukset siirrettiin rahastossa merkittävään alipainoon, mikä säästi rahastoasiakkaiden varoja, kun osakekurssit romahtivat heinä-elokuun aikana. Loppuvuonna osakepainon kasvattaminen aloitettiin uudestaan, ja tammikuussa osakesijoitusten osuus oli lähellä normaalia 50 prosenttia. Muutoksen taustalla oli näkymien vahvistuminen ja toisaalta riskien väheneminen.

Sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat tänä vuonna vahvistumassa

Järvisen mukaan sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat asteittain vahvistumassa, mikä lupaa sijoittajalle kuluvasta vuodesta edellisvuotta parempaa. Lisäksi keskeiset keskuspankit jatkavat rahapolitiikan keventämistä epätavanomaisin keinoin.

”Tällä on positiivinen vaikutus rahoitusmarkkinoihin. Runsas likviditeetti nostaa riskillisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden, hintoja. Toisaalta sijoitusympäristön merkittävimmät riskit liittyvät edelleen Euroopan rahaliiton mahdolliseen hajoamiseen, Yhdysvaltain talouden uuteen notkahdukseen ja Kiinan asuntomarkkinoiden jyrkkään laskuun. Näiden riskien realisoituminen aiheuttaisi merkittäviä negatiivisia häiriöitä rahoitusmarkkinoilla.

Yhdistelmärahasto toimii kuten varainhoitopalvelu

Palkittu Tapiola Maailma 50 -rahasto sopii tuottohakuiselle sijoittajalle. Tapiola Maailma 20 sopii varovaiselle sijoittajalle, joka haluaa hakea hieman lisätuottoa osakesijoituksista. Maailma 20 -rahaston vuosituotto kolmen vuoden jaksolla on peräti 8,95 prosenttia, mikä on selvästi vertailuindeksiä parempi. Maailma 20 palkittiinkin Pohjoismaiden parhaana rahastona viime vuonna omassa vertailuryhmässään (LipperFundAwards).

Tapiola Maailma 80 -rahastossa pääpaino on osakkeissa ja se sopii erittäin tuottohakuiselle sijoittajalle. Poikkeuksena Maailma-rahastoperheessä on Tapiola Korkomaailma -rahasto, joka on maailmanlaajuisesti sijoittava korkorahasto. Kaikkiin rahastoihin voi ryhtyä säästämään 30 euron kuukausisummalla.

Yhdistelmärahastojen idea on sama kuin varainhoitopalveluiden. Asiakas valitsee riskitasoonsa sopivan rahaston, ja salkunhoitaja huolehtii varojen sijoittamisesta eteenpäin sekä hajauttamisesta osake- ja korkosijoituksiin. Varainhoidollisten ratkaisujen merkitys korostuu varsinkin epävarmassa sijoitusympäristössä, jossa hyviä sijoituskohteita on vaikea löytää. Yhdistelmärahastojen vahvuus on siinä, että painopistettä voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti omaisuusluokasta toiseen näkymien muuttuessa.

”Maailma-rahastot sopivat sijoitus- tai säästökohteeksi kaikille, jotka tavoittelevat korkomarkkinoita parempaa tuottoa osakemarkkinoita pienemmällä riskillä.”

Lisätiedot:

Jari Järvinen
pääekonomisti, apulaisjohtaja
Tapiola Varainhoito
040 5639 761

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.