Tapiolan pääkonttorista Vuoden Teräsrakenne 2010

Arkkitehti Mauri Tommilan johtama palkintolautakunta on valinnut vuoden 2010 Teräsrakenteeksi Tapiola-ryhmän uuden Espoon Tapiolaan valmistuneen pääkonttorin. Vuoden Teräsrakenne -palkinnon voi saada rakennuskohde, jossa on hyödynnetty taitavasti teräksen ominaisuuksia ja joka on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, teknisesti innovatiivinen ja joka vastaa nykyajan toiminnallisia vaatimuksia.

Palkintolautakunnan arvioitavaksi eteni neljä ehdokasta, joita kaikki lautakunta luonnehtii korkeatasoisiksi ja erinomaisiksi esimerkeiksi niin rakentamisen kuin teräsrakentamisenkin osaamisesta Suomessa. Tapiolan pääkonttori nousi kuitenkin palkintolautakunnan mielestä muiden ehdokkaiden yläpuolelle. Lautakunta perusteli päätöstään seuraavasti:

”Suuri pääkonttorikokonaisuus on hallitusti toteutettu. Rakennuksessa on onnistuneesti käytetty hyväksi teräksen ominaisuuksia muuntojoustavan, tehokkaan sekä viihtyisän ja tilallisesti vaikuttavan toimistokokonaisuuden synnyttämisessä. Tilojen muunneltavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota niin arkkitehtonisten, rakenteellisten kuin taloteknisten ratkaisujen osalta. Vaikuttavaa pääsisäänkäyntiä hallitsee kolmen Corten-teräksisen pilarin kannattama katos ja siitä ripustettu rakennuksen korkuinen teräslasiseinä. Aulan katseenvangitsija on veistoksellisen komea 22 metriä korkea teräsrakenteinen kierreporras. Rakennuksen ulkoiselle ilmeelle antavat luonnetta ja omaleimaisuutta teräsrakenteiset lasitetut ulkoparvekkeet.”

Lautakunnan mukaan Espoon Etelä-Tapiolassa Länsiväylän varrella sijaitseva rakennus jatkaa ansiokkaasti Tapiolan arvostusta nauttivaa rakentamisperinnettä ja muodostaa siihen oman tunnistettavan ja modernin lisänsä. ”Kuusikerroksinen pääkonttorivolyymi on taitavasti sovitettu puutarhakaupungin mittakaavaan jakamalla rakennusmassa kuuteen osaan sisäpihojen ja rakennuksen polveilujen avulla.”

Lautakunta antaa tunnustusta myös siitä, että suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat.

Vuoden Teräsrakenne -palkinto myönnettiin 23.11. rakennushankkeen keskeisille toimijoille vuosittaisessa Teräsrakennepäivä-tilaisuudessa Helsingissä. Palkinnon jakaa Teräsrakenneyhdistys ry erillisen asiantuntijalautakunnan ehdotuksen pohjalta.

Pääkonttorilla on suuri merkitys Tapiola-ryhmälle

Tapiola-ryhmä ottaa Teräsrakenne-palkinnon ylpeänä vastaan, sillä se on osoitus suuren rakennushankkeen ja muutosprosessin onnistumisesta.

Tapiola-ryhmälle uudella pääkonttorilla on suuri merkitys. Yhtiöryhmän pääkonttoritoiminnot ovat aiemmin sijainneet enimmillään seitsemässä eri rakennuksessa Tapiolan keskuksessa. Kun Tapiola-ryhmän entisen pääkonttorin perusparannus valmistuu, pääkonttoritoiminnot saadaan sijoitettua kahteen rakennukseen. Keväällä 2010 käyttöön otettu uusi pääkonttorirakennus on noin 1600 henkilön työpaikka.

”Tapiolan ja Kiinteistö-Tapiolan asiantuntijat analysoivat ja suunnittelivat hanketta todella perusteellisesti. Mietimme, mitä tiloilta halutaan ja mitä kiinteistön pitää ilmentää. Suunnittelua tehtiin ennen muuta toiminnallisuuden pohjalta, mutta halusimme myös, että uusi pääkonttori viestii ja tukee Tapiola-ryhmän yhtenäisyyttä. Sekä nyt saadun palkinnon että esimerkiksi henkilöstöltä ja ulkopuolisilta saadun palautteen perusteella olemme onnistuneet tässä erinomaisesti”, sanoo Kiinteistö-Tapiolan toimitusjohtaja Vesa Immonen. Kiinteistö-Tapiola on Tapiola-ryhmän omistama kiinteistösijoituspalveluja tuottava yhtiö, joka toimi pääkonttorin rakennuttajana.

Tapiola-ryhmällä on suurimpana kiinteistönomistajana merkittävä rooli Tapiolan alueen liikekeskustan kehittämisessä tulevina vuosina. Uuden pääkonttorin rakentaminen ja entisen pääkonttorin peruskorjaus ovat tärkeitä askelia alueen kokonaisuuden kannalta.

”Uusi pääkonttori istuu tontilleen ja Tapiolan kokonaisuuteen saumattomasti, vaikka se on 70 000 bruttoneliöllään suurin yhden katon alla oleva toimistorakennus Espoossa. Pääkonttori jatkaa Tapiolan rakennusperinnettä ja toimii esimerkkinä Tapiolan muun keskustan tulevalle kehittämiselle”, Immonen jatkaa.

Arkkitehdille äärimmäisen kiinnostava työ

Professori Antti-Matti Siikalan mukaan Tapiolan pääkonttorin suunnittelutyö on ollut arkkitehdille äärimmäisen kiinnostava toimeksianto. ”Olemme saaneet tehdä erittäin isossa hankkeessa työtä kaikissa mittakaavoissa. Olimme hankkeessa mukana jo tehtäessä asemakaavaa. Rakennusvaiheessa toimimme sekä pääsuunnittelijana että detaljitasolla käyttäjärajapinnan ja sisustuksen suunnittelijana. Se on ollut antoisaa meille ja ymmärtääkseni myös käyttäjän kannalta onnistunut ratkaisu. Tämä työn laajuus on erottanut tehtävän selkeästi monista muista toimeksiannoista”, Siikala arvioi.

Suuri rakennus on istutettu Tapiolan moderniin puutarhakaupunkiin. Tämä on ollut Siikalan mukaan yksi mielenkiintoinen ja haastava lisätekijä työssä. Rakennuksen sijoittelua tontille ja massoitusta on tehty hyvässä yhteistyössä Arkkitehtitoimisto SARC Oy:n osaajien, Espoon kaupungin ja tilaajan eli Tapiola-ryhmän kesken suunnittelijan näkemyksiä hyvin hyödyntäen.

”Olemme suunnitelleet teräsrakenteisia kohteita pitkään ja monissa kohteissa aina Sanomatalosta lähtien. Teräksen kieli istuu hyvin moderniin ajattomaan ja nykyaikaa kuvastavaan arkkitehtuuriin. Tässä kohteessa teräkseen perustuva kokonaisuus on ollut meille luonteva tapa toteuttaa tilaajan lähtökohdista tehtävää arkkitehtuuria”, Antti-Matti Siikala kuvaa.

Siikalan mukaan Teräsrakenne-palkinto on arvokas tunnustus suunnittelu- ja toteutusprosessille. Positiivista on, että palkinnossa saavat kiitosta niin tilaaja, suunnittelijat kuin rakentajatkin.

”Palkinto on arkkitehtien keskuudessa arvostettu kunnianosoitus eli luetaan selkeästi arkkitehtuuripalkintojen joukkoon. Itselleni tämä on ensimmäinen lajissaan ja olen siksi erityisen iloinen saamastani tunnustuksesta”, Antti-Matti Siikala toteaa.

Teräsrakennepalkinnot saajat:

Rakennuttaja: Kiinteistö-Tapiola Oy 

Rakennuttajakonsultti: Indepro Oy

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto SARC Oy

Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy

Pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy                          

Valokuvat kohteesta:

Toimitukset voivat ladata valokuvia voittajakohteesta osoitteessa www.tryry.fi 23.11. klo 17.00 lähtien. Valokuvaajina ovat toimineet Arkkitehtitoimisto SARC Oy:n toimeksiannosta Anders Portman ja Jussi Tiainen.

Lisätietoja:

Palkintolautakunnan puheenjohtaja arkkitehti Mauri Tommila, puh. 050 500 4582

Palkintolautakunnan sihteeri Markku Leino, Teräsrakenneyhdistys ry, puh. 0400 468 705

Toimitusjohtaja Vesa Immonen, Kiinteistö-Tapiola Oy, puh. 040 532 2808.

Pääsuunnittelija Antti-Matti Siikala, Arkkitehtitoimisto SARC Oy, puh. puh. 040 580 5650 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.