Tapiolan uusi indeksilaina hakee tuottoa kotimaisista, tunnetuista yrityksistä

 

Tapiola Pankki tuo markkinoille 4.10.2011 toisen oman indeksilainansa, Suomi 2016. Indeksilainan tuotto perustuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman, kotimaisen yrityksen tuottoon viiden vuoden laina-aikana. Tuotteessa on pienennetty sijoituksen ajoituksellista riskiä hajauttamalla sekä indeksin myyntiä että ostoa pidemmälle ajanjaksolle osiin. Indeksilainalla on mahdollista päästä hyötymään osakekurssien mahdollisesta noususta taloudellisesti epävarmana aikana ilman riskiä pääoman menettämisestä.

Suomi 2016 –indeksilainan tuotto perustuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta yrityksestä muodostuvan OMX Helsinki 25 -indeksin tuottoon viiden vuoden laina-aikana. Indeksissä ovat mukana muun muassa Elisa, Kone, Nokia, Fortum, Outokumpu ja Metso.

”Uuden indeksilainan tuotto perustuu tunnettujen kotimaisten pörssiyhtiöiden tuottoon. Näiden yritysten kehitystä jokaisen suomalaisen on helppo seurata itse. Asiakkaamme ovat toivoneet tänä taloudellisesti epävarmana aikana erityisesti kotimaista tuotetta ja nyt vastaamme tähän toiveeseen”, sanoo Tapiola Pankin palvelujohtajaksi 1.10. nimitetty Satu Norhomaa.

Indeksilainalla voi päästä hyötymään osakekurssien noususta ilman pelkoa pääoman menettämisestä. ”Tuotteen riskitasoa on myös pienennetty sen rakenteella: ostamme indeksiä osissa kuuden kuukauden aikana ja myymme sen osissa pois 2 vuoden aikana. Tämä pienentää sijoituksen ajoitukseen liittyvää riskiä”, Norhomaa jatkaa.

Pörssin luonne ja talouden syklien nopeutuminen on huomioitu tuotteessa

Sijoituksen ajoituksellisen riskin pienentäminen on paikallaan, sillä osakekurssit Suomessa ovat laskeneet muuta Eurooppaa voimakkaammin. Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman suomalaisen yrityksen muodostama osakeindeksi on laskenut vuoden 2011 huipustaan miltei 34 prosenttia syyskuun loppuun mennessä 2011.

”Suomen osakemarkkina on kansainvälisten sijoittajien silmissä reuna-alue, mikä voimistaa kurssiliikkeitä yhdessä suhdanneherkän toimialarakenteen kanssa. Näyttää myös siltä, että maailmantalouden suhdannesyklit ovat lyhentyneet, mikä heijastuu pörssin liikkeisiin. Suomen pörssin luonteesta johtuen myös kurssinousut ovat voimakkaita. Nämä voimakkaat kurssiliikkeet on huomioitu indeksilainan rakenteessa”, sanoo Tapiola Pankin sijoitustutkimuksen pääanalyytikko Kim Gorschelnik. Tapiola Pankin sijoitustutkimus on ollut mukana uuden indeksilainan kehittämisessä.

”Pääomaturvatut sijoitukset ovat erittäin kysyttyjä varsinkin markkinaolosuhteissa, jotka vaihtelevat voimakkaasti. Indeksilaina ei ole suora sijoitus Helsingin pörssin osakkeisiin, vaan se on sijoitus kotimaiseen, tuttuun Tapiola Pankkiin”, Satu Norhomaa kertoo.

Indeksilaina on likvidi ja turvallinen sijoitus

Indeksilaina on joukkovelkakirjamuotoinen sijoitustuote, jonka tuotto-odotus on perinteistä joukkovelkakirjalainaa korkeampi. Lainan eräpäivänä sijoittaja saa takaisin vähintään sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton. Indeksilaina on myös likvidi sijoitus, sillä sen voi myydä kesken viiden vuoden laina-ajan. Tapiola Pankki ylläpitää liikkeeseenlaskemilleen indeksilainoille jälkimarkkinat siten, että sijoittaja voi myydä sijoituksensa milloin tahansa laina-aikana Tapiolan kautta.

Indeksilaina Suomi 2016:ta tuotto lasketaan OMX Helsinki 25 -indeksin päätösarvon ja lähtöarvon välisestä arvonmuutoksesta viiden vuoden ajanjaksolla. Indeksin lähtöarvo määritetään laina-ajan kuuden ensimmäisen kuukauden havaintopäivien keskiarvona. Indeksin päätösarvo määräytyy laina-ajan kahden viimeisen vuoden kuukausittaisten havaintopäivien keskiarvona, jolloin havaintoja kertyy yhteensä 25 kappaletta. Päätösarvon ja lähtöarvon määrittäminen pidemmällä aikavälillä pienentää ajoitukseen liittyvää riskiä.

Indeksilainan tuotolle ei ole asetettu enimmäismäärää ja velkakirjojen nimellispääoma on turvattu. Indeksilaina on myynnissä 4.10.–1.11.2011. Minimisijoitus on 1000 euroa.

Tuotteessa on kaksi sarjaa. Sarja I on suunnattu varovaisemmille sijoittajille ja sarja II tuottohakuisemmille sijoittajille. Tuotteen liikkeellelaskijana toimii kotimainen, vakavarainen Tapiola Pankki Oy. Ensimmäisen oman liikkeellelaskemansa indeksilainan, joka sijoitti telekommunikaatio- ja energia-aloille, Tapiola Pankki toi markkinoille huhtikuussa.

Lisätiedot

Satu Norhomaa, palvelujohtaja, Tapiola Pankki, puh. 050 361 5771

Kim Gorschelnik, pääanalyytikko, Tapiola Pankki, sijoitustutkimus, puh. 050 338 9734

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tapiola.fi

www.tapiola.fi/joukkolainat

 

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.