Ekologisten ja energiatehokkaiden lämmitysratkaisujen suosio vahvassa kasvussa – #100faktaalämmityksestä-kampanja jakaa täsmätietoa

Huoli ilmastonmuutoksesta sekä jatkuvasti nousevat energiakustannukset ovat saaneet yhä useamman suomalaisen miettimään oman kotinsa, kesämökkinsä tai yrityksensä lämmitysratkaisua. Tällä hetkellä jo yli puolet uudistalorakentajista valitsee lämmitysmuodokseen uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävän maalämmön ja myös ekologisten ilma-vesilämpöpumppujen myynti kasvaa 30–60 % vuosivauhtia. 

LämpöYkkönen haluaa vastata kasvaneeseen kiinnostukseen #100faktaalämmityksestä-kampanjalla. Suomen juhlavuoden kunniaksi ideoidun kampanjan tarkoituksena on vähentää kotimaista energiankulutusta ja tarjota yrityksen pitkäaikainen tietämys ja kokemus kaikkien energiaratkaisuja miettivien suomalaisten käyttöön.

Ytimekkäät ja alan johtavien asiantuntijoiden näkemyksiin perustuvat tietosisällöt ovat myös alan medioiden hyödynnettävissä mm. erilaisilla ajankohtais-, ilmiö- tai uutispalstoilla.  

Asumiseen liittyvät ratkaisut merkittäviä ympäristön kannalta

Fakta-artikkeleiden kaksi yläteemaa ovat ympäristövastuullisuus sekä asumisen ilo.

Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen merkittävästi omaan asumiseen liittyvillä lämmitysratkaisuilla – samoin lämmitys- ja viilennysteknologian tarjoamat, vielä varsin hyödyntämättömät mahdollisuudet voivat nostaa koko perheen asumisen ilon aivan uudelle tasolle.

Myös yrityksillä on merkittävä rooli energiankulutuksen hillitsemisessä. Uusilla energiaratkaisuilla voidaan lisätä myös merkittävästi asiakkaiden ja oman henkilöstön hyvinvointia. Näistä ja muista tulevaisuuden ratkaisuista tulemme tietoiskuissamme kertomaan.

Seuraavaksi viilennykseen liittyviä tietoiskuja

Kampanja on käynnistynyt toukokuun aikana ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Kuluvalla viikolla (22) julkaistavan faktakokonaisuuden aiheena on viilennys. Tähän mennessä julkaistut faktat löytyvät osoitteesta: https://lampoykkonen.fi/100faktaa/.

Kampanjatyö käynnistyi LämpöYkkösen asiakasarvokyselyllä, jolla selvitettiin, minkälaiset sisällöt lämmitysratkaisun tehneitä tai sellaista harkitsevia henkilöitä kiinnostavat. Kyselyssä nousi esiin, että lämmitysratkaisun tehneet henkilöt arvostavat usein enemmän muutoksen tuomaa asumismukavuutta ja elämänlaatua – vaikka ratkaisuun päädytään usein alun perin energiansäästö- ja kustannussyistä. 

Arvokyselystä voi lukea lisää osoitteesta: https://lampoykkonen.fi/artikkelit/asumismukavuuden-paraneminen-saastoja-tarkeampaa/

Kyselyllä kartoitettiin myös, mitä hyötyjä ekologisen lämmitysratkaisun tehneet henkilöt pitävät tärkeimpinä. Listaus avoimista vastauksista löytyy osoitteesta: https://lampoykkonen.fi/artikkelit/naita-hyotyja-lammitysratkaisun-tehneet-henkilot-arvostavat/

 

Lisätiedot #100faktaalämmityksestä-kampanjasta (mm. kampanjan kuukausiteemat, esimerkkejä sisältöaiheista tai asiantuntijoiden aihekohtaiset haastattelupyynnöt):

Tilaa fakta-artikkelit uutiskirjekoosteena sähköpostiisi tästä: http://lampoykkonen.fi/uutiskirje/

 

LämpöYkkösen maalis–huhtikuussa 2017 tekemään, asiakasarvoja ja -hyötyjä kartoittavaan kyselyyn vastasi yhteensä 548 henkilöä, joista 434 vastaajaa oli käyttänyt yrityksen tuotteita tai palveluita.

Alan edelläkävijäyrityksenä tunnetun LämpöYkkösen toiminta perustuu luotettavuuteen, kokonaisvaltaiseen elinkaariajatteluun sekä asiakaslähtöisesti räätälöityihin tuote- ja palvelukokonaisuuksiin. Yrityksen asiakkaista 93 % suosittelee yritystä eteenpäin. www.lampoykkonen.fi

Multimedia

Multimedia