ITK´05 kysyy ”Missä pedagogiikka?” - Lapin yliopisto mukana Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan alan opetuskäytön vuosittainen konferenssi, joka järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa 20.-22.4.2005. Konferenssissa kysytään, onko koulutuksen kentällä toimittu viime vuosina liikaa teknologian ehdoilla. Lisäksi etsitään hyviä käytännön esimerkkejä ja opettajanäkökulmaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä ja pedagogisista käytänteistä. Yhtenä alateemana ovat aidosti uudet, innovatiiviset teknologiat.

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksesta konferenssiin lähtee kymmenen alan tutkijaa. Mediakasvatuksen professori Heli Ruokamo pohtii esitelmässään, mitä mediakasvatus on opetuksen näkökulmasta, mitä mediakasvatuksen opetus tuottaa ja miltä mediakasvatuksen opetus näyttää peruskoulun opetussuunnitelman näkökulmasta. Lisäksi hän esittelee Mediapedagogiikkakeskuksen tutkimushankkeita, erityisesti Suomen Akatemian Life as Learning – tutkimusohjelmaan kuuluvaa MOMENTS-hanketta. Let´s Play -projektin projektipäällikkö Pirkko Hyvönen tarkastelee tutkimusryhmänsä kanssa esityksessään ensisijaisesti koulujen pihoille rakennettavien oppimisympäristöjen ideaa ja niihin liittyvää pedagogista OLPO-mallia. Lisäksi ryhmä esittää esimerkkejä kehittämistään toiminnallisista prosesseista, joissa leikillisyys ja pelillisyys yhdistetään ohjaamiseen ja oppimiseen. Kehitettävien oppimisympäristöjen pedagogisena lähtökohtana on leikillisyyden käsite, joka voi ilmetä riemukkaana toimintana tai yhtä hyvin sanaleikkeinä, luovana improvisointina, tarinointina tai roolileikkeinä. – Leikkiessään ja pelatessaan lapsi toimii ja on vuorovaikutuksessa toisten kanssa koko kehollaan, joten myös oppimista tukevan leikin ja pelin ympäristöjen tulisi tukea ruumiillisuutta ja mahdollistaa erilaisia kokemuksia ja vuorovaikutuksen muotoja, Hyvönen sanoo. Pilottioppimisympäristöt rakennetaan Rovaniemelle kahden koulun pihalle kesän 2005 aikana yhteistyössä SmartUs-hankkeen [www.smartus.fi] kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Lappset Group Oy, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja VTT. Let's Play -projektin toimintaa rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lapin lääninhallitus ja Lappset Group Oy. Projektia hallinnoi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskus ja projektiryhmää ohjaavat professorit Raimo Rajala ja Heli Ruokamo. ITK -konferenssin järjestävät Hämeen kesäyliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun, opetusministeriön, Opetushallituksen, Luokanopettajaliitto ry:n ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n kanssa. Lisätietoja seminaarista: www.itk.fi Lisätietoja: Professori Heli Ruokamo, puh 040 – 587 9090 Projektipäällikkö Pirkko Hyvönen, puh 0400 – 528 674

Liitteet & linkit