Lappset Group ja Polar Electro yhteistyöhön

Julkisuudessa on huolestuttu lasten liikunnallisesti passiivisemmasta elämäntavasta. Nykyään lapset liikkuvat vähemmän kuin aikaisemmin. Vapaa-ajan liikkumisen sijasta lapsia kiinnostavat tietokonepelit ja videot. Lisäksi useissa kouluissa liikuntatuntien määrää on vähennetty. Nämä seikat korostavat entisestään haasteita kasvattaa lapsista aktiivisia elämäntapaliikkujia. Terveistä lapsista kasvaa terveitä aikuisia. Urheiluinstrumenttien ja sykemittareiden valmistaja Polar Electro Oy ja leikkipaikkavälinevalmistaja Lappset Group Oy ovat jo pitkään kehittäneet lasten liikuntaa edistäviä tuotekonsepteja. Tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti. Liikunnallinen aktiivisuus vaikuttaa suoraan fyysiseen hyvinvointiin, joka puolestaan on yksi suurimmista elämänlaatuun vaikuttavista seikoista. Polarin ja Lappsetin tuotteet ja tavoitteet tukevat toisiaan liikunnallisten elämäntapojen omaksumisessa. Tavoitteena on myös luoda uusia toimintatapoja muun muassa koulujen liikuntatunneille. ”Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuhansilla kouluilla on käytössään Polar Education -järjestelmä. Järjestelmällä innostetaan oppilaita liikkumaan oikealla suoritustasolla”, kertoo Polarin Ari Lähteenmäki. ”Menestyksekästä konseptia tuodaan Yhdysvalloista myös muihin maanosiin. Suomi on ensimmäisten maiden joukossa.” ”Polarille on tärkeää, että ihmisten hyvinvointi kattaa elämän eri vaiheet. Nuorena aloitetut liikunnalliset aktiviteetit antavat hyvän pohjan läpi elämän jatkuvalle liikunnalle aina eläkeikään asti vaikuttaen positiivisesti elämän laatuun”, sanoo Polar Electro Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kallio. Lappsetissa yhteistyökuvio on osa laajaa SmartUs-kumppanuushanketta, jossa rakennetaan oppimista, fyysistä ja motorista kehitystä sekä luovuutta tukeva, lasten, vanhempien ja isovanhempien leikinomaiseen liikuntaan kannustava leikki- ja kuntoilupaikka. Lähtökohtana on yhdistää perinteinen leikkipaikka, uusi teknologia sekä uudet innovatiiviset ja vuorovaikutteiset sovellukset. Hankkeen tuloksena syntyy vuonna 2006 tuoteperhe, jonka avulla voidaan luoda lapsille omaehtoiseen oppimiseen perustuva älykäs ja entistä turvallisempi oppimisympäristö. Lappset Group Oy on tehnyt jo vuosien ajan laajaa leikkiä ja liikuntaa koskevaa tutkimusyhteistyötä suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. ”Tunnemme tutkimustyöhön perustuen syvällisesti leikin positiivisen vaikutuksen lapsen motoriseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Teknologian ollessa osana leikkipaikkavälineitä, voimme tarjota lapsille ja myös vanhemmille aikaisempaa kehittävämpiä leikki- ja liikuntaympäristöjä. Perustavoitteemme ovat Polar Electro Oy:n kanssa samansuuntaisia ja koska Lappsetilla ei itsellään ole tarvittavaa teknologiaosaamista, on yhteistyö meille luonteva vaihtoehto”, sanoo Lappset Group Oy:n toimitusjohtaja Juhani Kangas. Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Koulujen Suurjuhlille 9.-14.5.2005 Oulussa Polarin ja Lappsetin yhteistyöhön. Suurjuhlilla yrityksillä on yhteinen osasto, jossa on tarjolla uusinta tietoa leikkipaikkavälineiden ja sykkeenmittausteknologian maailmasta. Esillä on muun muassa Lappsetin perinteiseen ruutuhyppelyyn perustuva Educa-peli. Lisätietoja: Markkinointipäällikkö Heli Toivola Lappset Group Oy puh 040-5801 659 email heli.toivola@lappset.com http://www.smartus.fi Segment Manager, Education Ari Lähteenmäki Polar Electro Oy puh 050-5003 924 ari.lahteenmaki@polar.fi Lappset Group Oy on yksi johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista Euroopassa. Lappsetin tuotevalikoimaan kuuluu leikkipaikkavälineiden lisäksi urheilupaikkavälineitä sekä pihojen, puistojen ja katujen kalusteita. Tuotteet valmistetaan pääosin vahvasta pohjoisesta männystä. Yrityksen perustaja Antero Ikäheimo aloitti yhden miehen yrityksenä jo vuonna 1970. Nykyään konsernin palveluksessa on keskimäärin 210 henkilöä. Tytäryrityksiä on viidessä eri maassa. Lappset-tuotteita viedään yli 40 maahan. Lisätietoja: www.lappset.com SmartUs –hankkeessa rakennetaan leikkimiselle ja liikkumiselle sosiaalista tilaa muotoilun, oppimisen, liikkumisen ja teknologian näkökulmista. Leikkikentän merkitys laajenee. Siitä tulee sukupolvien välinen kohtauspaikka, joka aktivoi leikkimiseen ja liikkumiseen sekä perimätiedon siirtämiseen sukupolvelta toiselle. Hankkeessa toimivat Lappset Group Oy:n lisäksi Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Tekes ja VTT. Euroopan sosiaalirahasto, Tekes ja Lapin lääninhallitus rahoittavat hanketta. Lisäksi mukana ovat mm. CCC, Elektrobit, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Polar Electro ja TeliaSonera Finland Oyj. Lisätietoja: www.smartus.fi Polar Electro Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi urheiluinstrumentteja ja sykkeenmittausteknologiaa. Vuonna 1977 perustettu yhtiö on globaali markkinajohtaja alallaan. Polar Electron toimintaidea perustuu ihmisen fysiologian ja ympäristön ymmärtämiseen. Polar Electrolla on toimintaa yli 80 eri maassa. Yhtiön palveluksessa on 1600 työntekijää ja sen liikevaihto on 161,2 miljoonaa euroa (2004). Lisätietoja:www.polar.fi

Liitteet & linkit