Leikkipaikat lisäävät hyvinvointia yhteiskunnassa

Federation of the European Play Industry (FEPI): leikkipaikkoja koskeva lainsäädäntö yhtenäiseksi kaikkialla Euroopassa

Leikkipaikkojen laaja sosiaalinen ja poliittinen merkitys ulottuu lapsista perheisiin, päiväkodeista ja kouluista leikkipaikkojen omistajiin sekä koko yhteiskuntaan. Leikkipaikat ovat osa yhteiskunnan infrasruktuuria, mutta eurooppalaisen leikkipaikkavälineteollisuuden liiton (FEPI) mukaan yhtenäisen eurooppalaisen lainsäädännön puuttuessa niitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi hyvinvoinnin, oppimisen ja terveellisten elämäntapojen edistämisessä. FEPI on voittoa tuottamaton eurooppalaisten leikkipaikkavälinevalmistajien liitto, joka on julkistanut mietintönsä leikkiarvosta komitearaportissaan. Harva nykypäivänä kieltää leikin positiivisen vaikutuksen lapsen kehitykselle. Monissa tutkimuksissa on osoitettu lasten oppivan leikkipaikoilla sosiaalisia, fyysisiä, älyllisiä, luovia ja emotionaalisia taitoja. Lisäksi yhteisen vapaa-ajan vähentyessä leikkipaikat tarjoavat myös perheille mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä liikkuen ja leikkien. Monissa maissa lisääntynyt niin lasten kuin aikuistenkin liikalihavuus nostaa sydän- ja verisuonitautien määrää. Liikalihavuutta voidaan vähentää oikeanlaisella ruokavaliolla ja liikunnalla. Leikkipaikoilla opitut liikkumistottumukset siirtyvät luontaisesti myöhemmälle iälle. Useissa Euroopan maissa ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa reilusti tulevien vuosien aikana. Ikääntyneille leikkipaikoilla tarjoutuu mahdollisuus hoitaa niin fyysistä kuin psyykkistäkin terveyttä. Esimerkiksi suomalaisessa SmartUs-kumppanuushankkeessa1) leikkipaikalla tehty tasapainoharjoittelu yhdistettynä lihaskuntoharjoitteluun ja motoriikan harjoittamiseen näyttää hidastavan elimistön toimintakyvyn rappeutumista ja parantavan selkeästi tasapainoa. Samaisessa SmartUs-hankkeessa järjestettiin lapsille ja ikääntyneille yhteistä liikunta- sekä leikkitoimintaa, jossa liikkumistapahtumat koettiin iloisina ja liikunnalliset harjoitteet sujuivat lasten ansiosta ikään kuin huomaamatta. Leikkipaikoilla on moniulotteinen merkitys koko yhteiskunnalle. Leikinomainen liikunta lisää ihmisten terveyttä ja tasapainoisuutta kaikissa ikäluokissa, mikä puolestaan näkyy pienentyneinä terveydenhuoltomenoina, kansalaisten hyvinvointina ja jopa lisääntyneenä turvallisuutena. Lisäksi esimerkiksi kouluilla ja päiväkodeilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää leikkipaikkoja oppimisympäristöinä, joissa lasten luontainen into leikkimiseen ja liikkumiseen hyödynnetään opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa. SmartUs-hankkeen tutkimusten tuloksena esimerkiksi esikouluikäisten matematiikan oppimistulokset paranivat leikkikenttäharjoittelun myötä. Leikkipaikat ovat osa hyvää elinympäristöä. Joissakin maissa säädökset määräävät leikkipaikkojen tilankäytöstä, mutta yhtenäiset suositukset ja sitovat direktiivit leikkipaikkojen sijainnista, koosta ja laadusta puuttuvat kuitenkin useimmista EU-maista. Eurooppalaisissa maissa investoinnit leikkipaikkoihin asennuksineen ovat arviolta noin 4 euroa / asukas. Päivähoito- ja koulutusbudjetit ovat noin 2000 euroa / kansalainen. Lisäämällä yksi prosentti päivähoito- ja koulutusbudjettiin voidaan aikaansaada merkittävä lisä oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen leikkipaikoilla. Lisätietoa: Antero Ikäheimo Chairman of the Board D. Sc (Admin) h.c. E-mail: antero.ikaheimo@lappset.com Tel:+358 400 698 115 Tel:+45 21 44 12 08 Jeanette F. Jespersen Kompan Play Institute – Manager Kompan A/S Lappset Group Ltd E-mail: jeajes@kompan.com Barry Baker International Business Developer Charles Lawrence International Ltd E-mail: t.berfenfeldt@hags.com Tel:+44(0) 1636 610 680 Thomas Berfenfeldt Managing Director HAGS E-mail: bgbaker@playtop.com Tel:+46 (0) 380 47322 ________________________________________________________________________________________________________________________ The Federation of the European Play Industry on voittoa tuottamaton järjestö, joka ajaa eurooppalaisten leikkipaikkavälinevalmistajien ja kansallisten leikkipaikkavälinejärjestöjen asioita Euroopassa. FEPIn jäsenkunta koostuu alansa johtavista sisä- ja ulkoleikkivälinevalmistajista ja levittäjistä, joiden tuotteet vaihtelevat ilmalla täytettävistä välineistä perinteisiin liukumäkiin ja keinuihin. Lisätietoa: http://www.fepi-play.org 1) Exercising Senior Citizens´ Balance and Motor Coordination http://www.smartus.fi/tiedostot/folder_3/H9tlB42P.pdf

Liitteet & linkit