Valmis leikkiin? Lappset Groupin SmartUs -tuoteryhmä tuo teknologian leikkikentälle

Ihminen on luotu liikkumaan. Suorituskeskeisen, kiireisen ja usein yksinäisenkin puuhan sijasta ”SmartPark” tarjoaa koko perheelle paikan liikkua, leikkiä ja olla yhdessä. Poikkitieteellinen SmartUs -kumppanuushanke on edennyt viimeiseen vaiheeseensa ja uudenlainen vuorovaikutteinen leikkikenttämallisto saapuu markkinoille ensi vuonna.

SmartUs-hankkeessa fyysisiin välineisiin on yhdistetty uudella tavalla monipuolinen teknologia, jonka tavoitteena on antaa kaiken ikäisille, kokoisille ja kuntoisille käyttäjille mahdollisuus muuttaa leikki- ja liikkumisympäristö omiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. - Olemme halunneet luoda sukupolvien välisen kohtaamispaikan ja laajentaa perinteisen leikkikentän siten entistä useampien käyttöön. Samalla tavoitteena on ollut yhdistää tekemällä oppiminen liikkumiseen ja leikkimiseen. Tuomme modernilla tavalla juonelliset leikit ja pelit takaisin puistoympäristöihin ja lähiliikuntapaikkoihin, kertoo toimitusjohtaja Juhani Kangas Lappset Groupista. Keskeisenä ajatuksena vuonna 2002 alkunsa saaneessa hankkeessa on ollut vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen kehittäminen hyödyntämällä uutta teknologiaa ja ajatus kaikenikäisten aktivoimisesta mukaan toimintaan. Lappsetilla uskotaan, ettei uusi teknologia pelota ikääntyneempiäkään, vaan tarjoaa pikemminkin mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen. Teknologia on väline, joka motivoi nykyajan ihmisiä leikinomaiseen liikuntaan. - On asioita, joita vanhemmat voivat opettaa lapsilleen, mutta on varmasti myös asioita, joita lapset voivat opettaa vanhemmilleen!, Kangas muistuttaa. Hän myös korostaa, ettei tarkoituksena ole tehdä teknologiaa teknologian vuoksi, vaan olennaisempia ovat sisällöt, joita uusi tekniikkaa mahdollistaa. Leikkiessään lapsi on samanaikaisesti sekä täysin keskittynyt että rentoutunut. Tämä tila luo uuden oppimiselle erinomaiset edellytykset: testiryhmän esikouluikäisillä erityisesti matematiikan oppimistulokset paranivat merkittävästi, kun käytettiin älykästä leikkiympäristöä opetukseen. Tulevaisuudessa opettajat ja oppilaat voivatkin itse tuottaa oppimissisältöjä kentälle, sillä esimerkiksi LinkIt-tehtävänrakennusohjelma on suunniteltu työkaluksi, jolla voidaan rakentaa kuva-, ääni- ja tekstipohjaisia pelejä esim. tutulle hyppyruudukolle. Vaikka vuorovaikutteiset oppimisympäristöt on luotu ennen kaikkea koulujen ja päiväkotien tarpeisiin, on tarkoituksena, että leikkiympäristö voisi olla koko asuinalueen käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tulevaisuudessa SmartWare-järjestelmän elektronisia, liiketunnistimen sisältäviä rannekkeita on mahdollista jakaa kouluissa esimerkiksi lasten perheenjäsenille. Aikuisia varten kohtaamispaikalta löytyy välineitä, joilla voi mm. mitata omaa suoritustasoa ja saada tietoa ja virikkeitä omaan liikkumiseen. Lasten ja vanhempien yhteistä tekemistä varten on kehitetty ketteryyttä, seikkailua ja ongelmanratkaisutaitoja sisältäviä pelisovelluksia, kuten koko perheen peli Hullunkuriset perheet. Muotoilu on ollut keskeisessä roolissa hankkeen alusta lähtien, ja Lapin yliopiston teollisen muotoilun yksikkö on tuonut mukaan myös alan kansainvälistä osaamista. - Laitteet pyritään rakentamaan niin, että niiden ulkoasu kestää ajan saatossa ja ne pystyvät innostamaan eri ikäisiä sekä eri kulttuurissa eläviä käyttäjiä - oli paikkana sitten puisto, koulupiha tai leikkikenttä, Kangas sanoo. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juhani Kangas, Lappset Group Oy gsm 040-529 8580 email: juhani.kangas@lappset.com Kuvia on saatavilla Viestintätoimisto Sanaforista, Henna Karjalaiselta, henna.karjalainen@sanafor.fi, 050-517 2493. _____________________________________________________________________________ SmartUs-kumppanuushankkessa muotoilun, oppimisen, liikkumisen ja teknologian ammattilaiset yhdistävät voimansa viiden yhteistyöprojektin - Let´s Playn, Weplayn, Moto+:n, ubiPlayn ja PlayTechin - kautta. Hankkeessa toimivat yhteistyössä Lapin yliopisto, Lappset Group Oy, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Tekes, VTT ja Pohjois- Pohjanmaan Liitto. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Tekes, Lapin lääninhallitus. Lisäksi mukana on useita kumppaneita. Lisätietoja: www.smartus.fi Lappset Group Oy on yksi johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista Euroopassa. Lappsetin tuotevalikoimaan kuuluu leikkipaikkavälineiden lisäksi urheilupaikkavälineitä sekä pihojen, puistojen ja katujen kalusteita. Tuotteet valmistetaan pääosin vahvasta pohjoisesta männystä. Yrityksen perustaja Antero Ikäheimo aloitti yhden miehen yrityksenä jo vuonna 1970. Nykyään konsernin palveluksessa on keskimäärin 240 henkilöä. Tytäryrityksiä on viidessä eri maassa. Lappset-tuotteita viedään yli 40 maahan. Lisätietoja: www.lappset.com

Liitteet & linkit