CDP valitsi Lassila & Tikanojan ilmastoviestinnän parhaimmistoon

Kansainvälinen kestävää taloutta edistävä CDP-järjestö on antanut tunnustusta Lassila & Tikanojalle sen läpinäkyvästä tavasta viestiä ilmastonmuutoksesta sijoittajille ja kansainvälisille markkinoille.  L&T pääsee samalla CDP:n ylläpitämään pohjoismaiseen Carbon Disclosure Leadership -indeksiin (CDLI), joka julkaistaan tänään osana CDP:n Pohjoismaiden vuoden 2014 raporttia (Natural capital disclosure for business resilience).

L&T sai tunnustuksen, koska se on toimittanut ilmastonmuutostietonsa CDP:n kansainväliseen julkaisujärjestelmään riippumatonta, CDP:n yleisesti hyväksyttyihin pisteytyskäytäntöihin perustuvaa arviointia varten. Yritysten CDP:lle antamat tiedot pisteytetään asteikolla, jonka enimmäispistemäärä on 100. Ylimpään 10 prosenttiin yltävät organisaatiot pääsevät CDLI-indeksiin. Pohjoismaiseen CDLI-indeksiin pääsemiseksi tarvittava pistemäärä nousi 95:een vuonna 2014.

L&T on saanut 95 pistettä. Suuri pistemäärä tarkoittaa, että yritys on julkaissut perusteellisia ilmastotietoja, joita voidaan käyttää hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tähtäävien päätösten tukena. Indeksi nostaa esiin yrityksiä, joiden ilmastoviestintä on esimerkillisen läpinäkyvää.

”Ympäristöalan yrityksenä niin omien kuin asiakkaidemmekin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen on toimintamme keskiössä. Vastuullisuus laajemminkin tarkasteltuna on erottamaton osa Lassila & Tikanojan strategiaa ja liiketoimintaa. Se on sekä omasta että asiakkaidemme kilpailukyvystä huolehtimista sekä riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. Ne ovat luonnollisesti myös keskeisiä sijoittajien päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Nousu Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksiin on osoitus siitä, että olemme onnistuneet työssämme ja strateginen suuntamme on oikea”, sanoo talousjohtaja Timo Leinonen Lassila & Tikanojalta.

Kohdeyritysten CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan kuulumista edellyttäviä sijoittajia on jo 767. Niiden yhteenlasketut varat ovat yli 92 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli ne edustavat noin yhtä kolmasosaa kaikesta maailman sijoitetusta pääomasta. Joka vuosi yhä useammat sijoittajat käyttävät CDP:tä ymmärtääkseen, mitä taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia ilmastonmuutos tuo niiden sijoitussalkkuun kuuluville yrityksille. Myös CDP:n kautta ilmastovaikutuksensa raportoivien yritysten määrä on kasvussa, mikä kertoo siitä, että vastuuta ilmastonmuutokseen vaikuttavasta toiminnasta pidetään nykyään olennaisena osana liiketoimintaa.

Sijoittajat ja muut päätöksentekijät pääsevät tarkastelemaan CDP:n antamia pisteitä eri kanavien, esimerkiksi Bloomberg-tietopalvelun, kautta. Tietojen avulla voi arvioida yritysten kykyä selviytyä markkinoiden vaatimusten ja päästöjä koskevien säännösten muutoksista.

CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson sanoo: ”Kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvamistaan maailmanlaajuisesti, ja edessämme on valtava taloudellinen riski, jollemme onnistu pienentämään niitä. Tietoa yritysten ilmastovaikutuksista ja niiden pienentämisstrategioista ei ole koskaan kaivattu näin kipeästi. Haluammekin onnitella yrityksiä, jotka ovat päässeet CDP:n CDLI-indeksiin. Indeksiin nousseet yritykset ovat onnistuneet vastaamaan tiukentuviin ympäristövastuuvaatimuksiin, ja muiden tulisi seurata niiden esimerkkiä.”

Täydelliset listat tunnustuksen saaneista yrityksistä sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan tänä vuonna osallistuvien yritysten julkaisemat ilmastotiedot ovat CDP:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Riitta Haapanen, ympäristö- ja työturvallisuusjohtaja, puh. 050 385 0805,
riitta.haapanen@lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tietoja CDP:stä
CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se tarjoaa maailman ainoan järjestelmän, jonka avulla yritykset ja kaupungit voivat mitata, julkaista, hallinnoida ja jakaa olennaisia ympäristötietojaan. CDP:n verkostoon kuuluu 767 yhteisösijoittajaa, joiden yhteenlasketut varat ovat 92 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Markkinayhteistyöllä CDP pyrkii kannustamaan yrityksiä kertomaan avoimesti, miten niiden toiminta vaikuttaa ympäristöön ja luonnonvaroihin ja mitä ne tekevät vaikutusten pienentämiseksi. CDP:llä on maailman laajin ilmastonmuutokseen, vesistöihin ja metsiin liittyvien riskitietojen kokoelma, jota se tarjoaa strategisten liiketoiminta-, sijoitus- ja periaatepäätösten tueksi. Lisätietoa saa sivulta
www.cdp.net tai seuraamalla Twitter-tiliä @CDP.

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.