L&T expanderar sin skadesaneringsverksamhet till Raseborg

De första åtgärderna vid skador kräver lokalkännedom och snabbhet. Det regionala nätverket av verksamhetsställen har en nyckelställning i synnerhet i akuta situationer.

Lassila & Tikanoja expanderar sitt utbud av tjänster i Raseborg och Lojo till skadesanering. Fram till i dag har företaget främst tillhandahållit avfalls- och avloppstjänster i Raseborgsregionen.

De vanligaste skadesituationerna som sköts av L&T handlar om olika slags läckage och brandskador samt bland annat stormskador som även förekommit i början av den här vintern.
 
”Det är viktigt att agera snabbt och professionellt när en skada inträffat”, säger skadekartläggare och objektsansvarig Tommy Helenius.

L&T strävar alltid efter att återställa lokalerna i samma skick som före skadan så snabbt och med så små olägenheter för kunden som möjligt.
 
”I skadesituationer har kunderna behov av lättillgängliga tjänster. Vi erbjuder tjänster som omfattar allt från skadekartläggning till reparationsbyggnad, där slutresultatet är att kunden får nycklarna i handen till en färdig bostad", säger Helenius. 

Enheten i Raseborg är belägen vid Västanbyvägen 3,10600 Raseborg.

L&T:s riksomfattande skadejour betjänar på numret 010 636 2000.

Ytterligare information:
Skadesanering:
Tommy Helenius, skadekartläggare, objektsansvarig, tfn 050 385 1448
Esa Laine, kontaktchef, tfn 050 385 6921
Jari Hyötilä, kundchef, tfn 0500 823 586
Avfalls- och avloppstjänster:
Thomas Holmberg, kontaktchef, tfn 050 385 9173
Mika Stenberg, enhetschef, tfn 0500 470563

Lassila & Tikanoja specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar. Bolaget är verksamt i Finland, Sverige, Lettland och Ryssland och sysselsätter 9 100 personer. Omsättningen 2011 uppgick till 652 milj. euro. L&T:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsingfors.

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.