L&T kehittää Uudenkaupungin kaatopaikasta uudenaikaista materiaalinkäsittelykeskusta

Lassila & Tikanoja ja Uusikaupunki ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen kaupungin kaatopaikkatoimintojen siirtymisestä L&T:n omistukseen. Yhtiö kehittää kaatopaikasta uudenaikaista materiaalinkäsittelykeskusta tavoitteenaan se, että mahdollisimman suuri osa jätemateriaaleista pystytään jatkossa kierrättämään ja ohjaamaan hyötykäyttöön.

Uusikaupunki on panostanut voimakkaasti ympäristöhuollon sisältöön ja on Suomen johtavia kaupunkeja Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa.  Jätteen kierrätyksen lisääntyminen ja kiristyvät ympäristönormit vähentävät lähivuosina kaatopaikalle päätyvän kunnallisen kaatopaikkajätteen määrää, jolloin kaatopaikka käy kaupungille tarpeettomaksi.

”Kaupungin näkökulmasta on luontevampaa keskittyä sisältökysymyksiin ja edistää alueen yritysten elinkeinotoimintaa ja ympäristöpäämääriä, kuin olla mukana varsinaisessa operatiivisissa kaatopaikkatoiminnoissa”, toteaa kaupunginjohtaja Atso Vainio.


L&T muuttaa Uudenkaupungin kaatopaikan uudenaikaiseksi materiaalinkäsittelykeskukseksi, jossa jäte lajitellaan ja prosessoidaan entistä tarkemmin, jotta vain pieni osa päätyisi kaatopaikalle loppusijoitettavaksi.


”Tulevaisuudessa jätettä ei enää haudata kaatopaikalle, vaan se pyritään maksimaalisesti palauttamaan uudelleenhyödynnettäväksi. Tavoitteenamme on korvata neitseellisiä raaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita jätteistä tuotetuilla uusioraaka-aineilla ”, sanoo toimialajohtaja Ville Rantala L&T:ltä.


Yritystoiminnasta syntyvät jätteet toimitetaan ensi alkuun L&T:n Turun kierrätyslaitokselle käsiteltäväksi, mikä parantaa Uudenkaupungin kierrätysastetta ja CO2 –tasetta entisestään.

Kaupalla ei ole vaikutuksia alueen asukkaiden jätehuoltopalveluihin tai jätteen keräysjärjestelmiin, sillä kaupunki vastaa edelleen jätehuollon järjestämisestä ja viranomaistehtävistä sekä huolehtii kierrätyskeskuksen toiminnasta.

Alan johtavana yrityksenä L&T:llä on halu ja valmius kehittää Varsinais-Suomen ympäristöhuoltoa ja edistää jätteiden kierrätystä ja jätemateriaalien hyödyntämistä uusiokäytössä. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja yritysten kanssa.


Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047
Toimialajohtaja Ville Rantala, L&T, puh. 050 385 1442

Avainsanat:

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.