Vantaalle avataan vahinkoirtaimiston käsittelykeskus

L&T avaa Vantaan Heidehofintielle vahinkosaneerauskeskuksen, jossa pystytään käsittelemään ja varastoimaan palo- ja vesivahingoissa vaurioituneita irtaimistoja Suomen mittakaavassa ainutlaatuisessa laajuudessa.

Keskuksen myötä L&T pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisratkaisun erilaisissa vahingoissa aina jälkivahinkojen torjunnasta asunnon remontointiin ja remontinaikaiseen irtaimiston varastointiin.

”Tavoitteenamme on minimoida vahingosta asiakkaillemme aiheutuva taakka. Ehkäisemme lisävahinkojen syntymisen, autamme asunnon tyhjentämisessä ja korjaamisessa sekä kustannusten hallinnassa”, kertoo yksikönpäällikkö Timo Helenius L&T:n vahinkosaneeraus-yksiköstä.

Puhdistusmahdollisuudet arvioidaan asiakkaan toiveet huomioiden

Kun vahinko on sattunut, irtaimisto lajitellaan ensin kohteessa. Pilaantunut irtaimisto listataan ja toimitetaan joko materiaalikierrätykseen, energiahyödyntämiseen tai turvalliseen loppusijoitukseen.

Puhdistettavaksi kelpaava irtaimisto kuljetetaan Vantaan keskukseen, jossa L&T:n asiantuntijat harkitsevat, mihin puhdistustoimenpiteisiin kannattaa ryhtyä. Tässä vaiheessa huomioidaan myös asiakkaan toiveet mahdollisuuksien mukaan.

”Vaikka kotivakuutus olisi kunnossa, usein irtaimistoa ei ole vakuutettu koko arvostaan. Tunnearvoa ei voi edes vakuutus kattaa. Eli syitä irtaimiston puhdistamiselle voi olla useita”, Helenius toteaa.

Monet konstit lian-, hajun- ja homeenpoistoon

Uudessa keskuksessa pystytään varastoimaan kymmenien asuntojen irtaimistoja ja puhdistamaan niitä monipuolisin menetelmin.

Noen ja muiden epäpuhtauksien poistaminen tapahtuu sekä käsityönä että erilaisin koneellisin menetelmin: tiski- ja pyykinpesukoneen sekä imurin lisäksi käytössä on muun muassa ultraääni- ja painehuuhtelulaitteet.

Hajunpoistossa hyödynnetään ionisointia, otsonointia ja erilaisia hapetusmenetelmiä sekä muun muassa lämmitystä. Homeenpoisto tehdään omissa tiloissaan edellä mainittuja menetelmiä soveltaen.

Osastoidut sekä yli- ja alipaineistut tilat estävät haju- ja homehaittojen leviämisen ja ihanteelliset varastointiolosuhteet turvaavat irtaimistojen turvallisen säilytyksen niin kauan kun asunnon kunnostustyöt kestävät. Arvoirtaimisto varastoidaan kassaholvissa.

Vesivahinkojen määrä kasvaa

Vantaalle tuodaan irtaimistoja noin sadan kilometrin säteeltä. Uudellamaalla palo- ja vesivahinkoja sattuu päivittäin. Vesivahinkojen määrä on viime vuosina kasvanut.

”Lattialämmitykset ja muut erilaiset vesikiertojärjestelmät ovat lisääntyneet ja putkistot vanhenevat, mikä kasvattaa vesivahinkojen mahdollisuutta. Kannustamme asiakkaitamme pitämään hyvää huolta kodeistaan, sillä panostaminen oikea-aikaisiin korjauksiin ja järjestelmien huoltoon tulee aina halvemmaksi kuin vahinkojen korjaaminen. Myöskään vahinkoihin liittyvää mielipahaa ja vaivaa ei voi koskaan aliarvioida”, Helenius muistuttaa.

L&T tarjoaa vahinkosaneerauspalveluja kaikkialla Suomessa toimien tiiviissä yhteistyössä muun muassa vakuutusyhtiöiden kanssa. Palvelut pitävät sisällään palo- ja vesivahinkojen lisäksi myös ilkivallasta aiheutuneet vahingot.

Lisäksi L&T:llä on oma palvelutiiminsä erikoispuhdistuksiin sekä ympäristö- ja suurvahingoille. Avaimet käteen -palvelun avulla saat tarvittaessa saneeraustyön alkuraivauksesta aina kiinteistön uudelleenrakentamiseen asti. Korjausrakentaminen palauttaa vahingoittuneet rakenteet vahinkoa edeltävään kuntoon ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Timo Helenius, puh. 0500 206810
liiketoimintajohtaja Pekka Koskinen, puh. 050 3856911

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.lassila-tikanoja.fi

Avainsanat: