LAPSI EROTILANTEESSA

Lastensuojelun Keskusliitto Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 5.10. klo 13 LAPSI EROTILANTEESSA Lapsiperheen eroauttamisen kehittymättömyys aiheuttaa vakavan uhan lapselle. Vanhempien parisuhteen purkamiseen liittyvät hoitamattomat ja keskeneräiset asiat vaikeuttavat yhteishuollon toteuttamista ja varjostavat lasten elämää. Valtaosa eropareista valitsee yhteishuollon sopimusteitse ilman oikeudenkäyntiä, mutta yhteishuolto ei usein käytännössä toteudu tyydyttävällä tavalla. Tämä käy ilmi mm. nettikysymyksissä, joihin Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat vastaavat liiton www-sivuilla. Valtaosa kysymyksistä käsittelee juuri avioerovanhemmuutta ja yhteishuoltoa. Julkiset palvelut eivät tue riittävästi eroavia puolisoita niin, että lasta vahingoittava riitely ja kilpailu saataisiin estettyä. Huoltoriitojen ehkäiseminen ei ole vain eroparien vaan myös avioeroauttajien ja koko yhteisön kysymys. Suomessa tulisi pikaisesti käynnistää kokeiluja huoltoriitojen riidankatkaisumenetelmien kehittämiseksi muiden Pohjoismaiden tapaan. Tavoitteena tulisi olla huolto- ja tapaamiskiistojen katkaiseminen mahdollisimman varhain. Olisi mm. selvitettävä, voitaisiinko vanhempien lapsen asioista sopimiselle ja käräjöinnille asettaa lainsäädännössä selvä aikaraja, jonka jälkeen päätösvalta lapsen asumisen ja tapaamisten kysymyksissä siirtyy vanhemmilta viranomaisille. Vaikka eron saaminen on juridisesti suhteellisen yksinkertaista, on siitä selviytyminen aina vuosia kestävä psyykkinen prosessi, jossa ovat mukana myös lapset. Vanhemmat tarvitsevat tukea omaan selviytymiseensä, jotta kykenevät tekemään lapsia koskevia toimivia sopimuksia. Kuntien sosiaalitoimi ei pysty tällä hetkellä vastaamaan lukuisten erojen aiheuttamaan palvelutarpeeseen. Vain harva kunta tarjoaa kuntalaisilleen esimerkiksi tehokkaita ja edullisia eroseminaareja tai lasten eroryhmiä, vaikka niitä on saatavilla lähes koko maassa. Järjestöt ja seurakunnat ovat osaltaan olleet paikkaamassa tätä puutetta tarjoamalla vertaistukeen pohjautuvia toimintamenetelmiä aikuisille ja lapsille. Jatkossa avioeroperheiden auttamisessa olisi yhdistettävä julkisen ja kolmannen sektorin voimavarat ja kehitettävä palvelutarjonta valtakunnalliseksi. Lasten kanssa työskentelevät asiantuntijat muistuttavat, että lapsen tunteet ja tarpeet jäävät helposti perhekriiseissä ja aikuisten päätöksissä sivuun. Ainoa kestävä ratkaisu on kehittää eroperheen psykososiaalisia palveluja, sillä vasta molempien vanhempien erosta selviäminen mahdollistaa sovinnollisen yhteistoiminnan lapsen asioissa. Myös lapsen kuulemisessa on kysymys ennen kaikkea lapsen tarpeiden tunnistamisesta ja huomioimisesta - ei suinkaan siitä, että vastuuta lapsen elämän tärkeissä ratkaisuissa tulisi siirtää erimielisiltä aikuisilta lapselle. Lastensuojelun Keskusliitto on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä tukea hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa lasten asemaa avioerossa. Viisivuotisessa hankkeessa kehitetään mm. viran- omaistoimintaa täydentävä työskentely- ja palvelunohjausmalli, jossa erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja vanhempien psykososiaalisiin tarpeisiin. Keskusliiton kumppaneina hankkeessa ovat Helsingin ja Turun kaupungit sekä Kirkon perheasian yksikkö. Tiedustelut / lisätietoa: suunnittelija Heikki Koiso-Kanttila, puh: (09) 3296 0202 tai 040-589 4441, email: heikki.koiso-kanttila@lskl.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041004BIT00050/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit