Perheen köyhyys ei saa johtaa lapsen huostaanottoon

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Lastensuojelujärjestöt ovat kuitenkin unohtaneet ihmisoikeusnäkökulman korostaessaan pelkästään lapsen oikeuksia. Järjestöjä vaivaa myös hyväntekeväisyysajattelu, kritisoi kansainvälinen konsultti Nigel Cantwell sijaishuollon maailmanjärjestön FICEn konferenssissa keskiviikkona.

Cantwellin mukaan tällainen lähestymistapa ei edistä lapsen ihmisoikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien sopimus ei aseta selkeitä tavoitteita lapsen sijaishuollolle eikä velvoitteita julkiselle vallalle. Cantwellin mielestä onkin tärkeää, että FICE on osallistunut sijaishuollon laatukriteereiden – Quality 4 Children – kehittämiseen. Kriteerit pohjaavat vahvasti ihmisoikeusajatteluun. Cantwell kiirehtii myös Brasilian hallituksen aloitetta YK:n ohjeistukseksi lastensuojelun sijaishuollon laatutyölle.

Laatu ei Cantwellin mukaan toteudu lastensuojelussa, jos huostaanottojen syynä on vanhempien köyhyys eivätkä he saa tilanteeseensa yhteiskunnan tukea. Se ei toteudu myöskään, jos lastensuojelulasten itsemurha on todennäköisempää kuin muiden ikätovereidensa tai jos lastensuojelulapsista vain 6 prosenttia hakeutuu jatko-opiskelemaan. Näin on esimerkiksi Englannissa, jossa jatko-opintoihin hakeutuu keskimäärin 40 prosenttia ikäluokasta.

Itävaltalainen Sandra Bürger on osallistunut Q4C-laatukriteereiden laatimiseen. Hän on asunut 15-vuotiaasta SOS-lapsikylässä ja tuntee sijaishuollon ongelmat: sijaishuollossa ei välttämättä kunnioiteta lapsen ja hänen perheensä oikeuksia. Esimerkiksi kaksoset saatetaan erottaa toisistaan ja sijoittaa eri lastensuojelulaitoksiin.

Paljon on kuitenkin muuttunut FICE-järjestön perustamisesta. Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948 lastensuojelulapset olivat pääosin orpoja, laitokset jopa 1 000-paikkaisia eikä lapsilla ollut isoissa makuusaleissa minkäänlaista yksityisyyttä, kertoo FICEn puheenjohtaja Monika Niederle. FICEn laatutavoitteena on, että kaikki lapsen hoitoon ja huoltoon liittyvät päätökset tehdään yhdessä lapsen kanssa – ei hänen puolestaan.

Suomalainen sijaishuolto kestää hyvin kansainvälisen laatuvertailun, uskoo projektipäällikkö Martti Kemppainen Lastensuojelun Keskusliitosta. Mutta vailla isoja ongelmia ei olla Suomessakaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on lamavuosien ajoista kasvanut 2-5 prosentin vuosivauhtia. Tällä hetkellä yli 15 600 lasta/nuorta on sijoitettuna hoitoon kodin ulkopuolelle. Sijaishuollon laatu ja resurssit vaihtelevat alueellisesti eikä Suomessa ole yhtenäistä laatukriteeristöä eikä laadun valvontaa. Köyhyys on myös Suomessa yksi syy huostaanottojen taustalla.

FICE on 1948 perustettu sijaishuollon maailmanjärjestö, jota Suomessa edustaa Lastensuojelun Keskusliitto. FICE-kongressiin 11.-13.6.08 osallistuu 300 alan ammattilaista, luottamushenkilöä ja tutkijaa eri puolilta maailmaa. Kongressin yhteydessä järjestetään sijaishuoltonuorten tapaaminen Eerikkilän urheiluopistolla Tammelassa.

(Lisätiedot: Lastensuojelun Keskusliitto, viestintäpäällikkö Annamaija Puonti, puh: 09 - 3296 0214 ja 040 580 2545 tai viestintäassistentti Hanna-Mari Savolainen, puh: 09-3296 0224 ja 044 329 0029.)

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit