Professori James Garbarino: Nuorten väkivaltaisuus kumpuaa lapsuuden ympäristöstä

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO NORDISK FORENING MOT BARNEMISHANDLING OG OMSORGSSVIKT 3. Pohjoismainen lasten pahoinpitelyä ja hoidon laiminlyöntiä käsittelevä kongressi 12.-14.5.2004, Turun yliopisto Tiedote Julkaistavissa 12.5. klo 12 Professori James Garbarino: Nuorten väkivaltaisuus kumpuaa lapsuuden ympäristöstä Nuorten väkivaltainen käyttäytyminen on merkittävä ongelma Yhdysvalloissa. Väkivaltaisten nuorten taustaa tutkittaessa on havaittu monenlaisten riskitekijöiden kasautuneen heidän elämäänsä. Professori James Garbarinon mukaan väkivaltaisia nuoria on lapsina laiminlyöty ja kaltoinkohdeltu. Ongelman taustalla on lasten ja nuorten kannalta sosiaalisesti myrkyttynyt ympäristö. - James Garbarino on yksi Pohjoismaisen lasten pahoinpitelyä ja hoidon laiminlyöntiä käsittelevän kongressin pääpuhujista. Kongressi järjestetään 12.-14.5.04 Turun yliopistolla. Sosiaalisesti myrkyttynyt ympäristö on Garbarinon mukaan rinnastettavissa ekologisiin ympäristöhaittoihin, jotka ovat vaaraksi ihmisen fyysiselle terveydelle. Sosiaalisesti myrkyttynyt ympäristö puolestaan uhkaa lapsen psyykkistä terveyttä. Garbarino vertaakin tunne- elämältään vaurioituneita lapsia astmaatikkoihin. Sosiaalisesti myrkyttyneessä ympäristössä elävien lasten astma on luonteeltaan psyykkistä. Sosiaalisen ympäristön myrkyttyneisyydestä viestivät eniten kaikkein haavoittavimmissa oloissa elävät lapset. He kasvavat epävakaissa perheoloissa, köyhyydessä, joutuvat rasismin kohteiksi tai ovat vammaisia. Jotta näitä nuoria voitaisiin auttaa, heitä on vahvistettava kohtaamaan oma haavoittuvuutensa ja pyrittävä kaikin keinoin vähentämään heidän ympäristönsä myrkyttyneisyyttä, painottaa professori Garbarino. Väkivallalle kaikkein alttiimmat nuoret ovat lapsuudessaan kärsineet psyykkisistä vaurioista ja nuoruusiässä sosiaalisesta deprivaatiosta sekä traumoista. Taloudellinen polarisaatio ja populaarikulttuurin epäterveet ilmiöt ovat myös vaikuttaneet heidän elämässään. Nämä nuoret joutuvat kohtaamaan oman yhteiskuntansa patologiset puolet: esimerkiksi huumeet itäisessä Euroopassa, prostituution Thaimaassa ja Filippiineillä tai raa'an väkivallan Yhdysvalloissa. Suomessa ensimmäistä kertaa vieraileva professori James Garbarino on perehtynyt väkivaltaisten nuorten ongelmiin haastattelemalla väkivaltarikoksista jopa kuolemaan tuomittuja lapsia ja nuoria. Hän on maailman johtavia tutkijoita myös lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hoidon laiminlyönnin tutkimuksessa. Garbarino työskentelee professorina Cornellin yliopistossa ja on Family Life Development -keskuksen apulaisjohtaja. 3. Pohjoismaisen lasten pahoinpitelyä ja hoidon laiminlyöntiä käsittelevän kongressin järjestävät Lastensuojelun Keskusliitto ja Nordisk Forening om Barnemishandling og Omsorgssvikt. Kolmipäiväiseen kongressiin osallistuu yli 200 ammattilaista, tutkijaa ja työntekijää kaikista pohjoismaista. (Lisätiedot: Annamaija Puonti, Lastensuojelun Keskusliitto, puh: 040-580 2545 tai Mona Jerkku, puh: 040-506 6615.) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040511BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040511BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.