Punainen Sulka 2006 lasten ja nuorten asialla

Punainen Sulka 2006 -keräyksen kohteena ovat lapset ja nuoret. Keräysvarat kohdennetaan alan järjestöjen ja toimijoiden kautta lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoon. Tarkoituksena on viritellä myös toiminnallista kumppanuutta. Suomessa kasvava joukko lapsia ja nuoria voi huonosti, sillä muun muassa vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat heijastuvat lapsiin. Lastensuojelu joutuu puuttumaan yhä useamman perheen elämään. Kotinsa ulkopuolella sijaishuollossa olevien lasten määrä on kasvanut vuosittain 1990-luvun alusta lähtien. Samoin ovat lisääntyneet lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät. Sijaishuollossa oli viime vuonna yli 14 000 lasta ja avohuollon tukitoimien piirissä lähes 60 000 lasta. Tilastot eivät kerro koko totuutta. Valitettava tosiasia on, etteivät kaikki tukea ja apua tarvitsevat lapset ja nuoret pääse ajoissa lastensuojelun tukitoimien piiriin. Tähän eivät kuntien voimavarat riitä. Lastensuojelujärjestöt täydentävät monelta osin kuntien toimintaa muun muassa vapaaehtoistoiminnallaan. Yhdistetytkään voimavarat eivät kuitenkaan riitä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin – eivätkä aina riittävän ajoissa. Tämän vuoksi on Punainen Sulka 2006-keräyksen teemaksi valittu Suomen lasten ja nuorten parempi elämä. Keräyksen tuotto kohdennetaan neljän Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhteisön kautta lasten suojeluun. Mukaan lähtevät Barnavårdsföreningen i Finland – Suomen Lastenhoitoyhdistys, Nuorten Ystävät ry, Pelastakaa Lapset ry ja Suomen Setlementtiliitto ry/Setlementtinuorten liitto ry. Yhdistykset ovat asiantuntijaorganisaatioita, joilla on pitkät perinteet ja jotka ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Lisäksi asiantuntijayhteisöinä ovat mukana Suomen lasten ja Nuorten säätiö, Kirkon lapsi- ja nuorisotyö, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry/Huumeiden vastainen toiminta sekä Suomen Lions-liitto ry/Lions-Quest-koulutus. Tämänkertaisen sulkakeräyksen tavoitteena on kerätä 1 €/kansalainen eli yhteensä runsaat 5 milj. €. Keräys on jo alkanut yrityslahjoitusten merkeissä ja pääkampanjaviikko on viikko 40 vuonna 2006. Lions-liitolla on perinteisesti vahva keräysmoraali. Työ tehdään pääosin vapaaehtoistyönä, joten tämänkin Punainen Sulka keräyksen tuotosta lähes 90 % ohjataan suoraan avustettaviin kohteisiin. Keräyksen suojelija on Rouva Tellervo Koivisto. Vuodesta 1972 lionsklubit ovat Punainen Sulka -kampanjoissaan keränneet n. 25 milj. € syöpää vastaan, sydäntautien torjumiseksi, sotiemme veteraaneille, vammaisille ja vanhuksille. Edellisessä yhteispohjoismaisessa kampanjassa Suomen klubit keräsivät n. 5,3 milj. €. Yhteistyöterveisin Pertti Harju tiedotusjohtaja Suomen Lions-liitto ry 050 546 5660

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit