Vaikuttajaseminaari hyvästä lapsuudesta

Mistä hyvä lapsuus rakentuu? Tätä kysymystä pohtivat keskeiset elinkeinoelämän, politiikan, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajat Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ja lapsiasiavaltuutetun järjestämässä Hyvä lapsuus – kannattavaa sijoitustoimintaa? -seminaarissa.

Suomalaista elinkeinoelämää seminaarissa edustaneet EK:n puheenjohtaja Cristoffer Taxell sekä ETLAn toimitusjohtaja Sixten Korkman korostivat hyvän lapsuuden turvaajana yritysten toimintaedellytyksiä, työmarkkinoiden toimivuutta, työllisyyspolitiikkaa, hyvinvointipalvelujen rahoituspohjaa sekä sosiaaliturvaa, jonka tulisi kannustaa myös työntekoon. Korkman ja Taxell samoin kuin Tapiola-ryhmän pääjohtaja Asmo Kalpala pitivät tärkeänänä myös työn ja perhe-elämän nykyistä parempaa yhteensovittamista. Korkmanin mukaan hallituksen tulisi päättää erillisestä vanhempainvakuutuksesta, josta korvattaisiin työnantajien perhevapaakustannuksia sekä maksettaisiin työntekijöiden vanhempainpäivärahat. Perhevapaakustannuksia tasataan Kormanin mukaan parhaiten valtion budjetin – ei työnantajamaksuin. Keskustan varapuheenjohtaja Mari Kiviniemen mielestä lapsen elämän markkinoistuminen ja lapsuuden lyheneminen sekä myös lapsen kasvun ja perheen tuen leikkaantumiset lisäävät lapsen kasvuympäristön turvattomuutta ja suojattomuutta. Kiviniemen mukaan lapselle ja lapsesta huolehtiville aikuisille tulee turvata riittävä tuki elinkaaren eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa niin perheen taloudellisten edellytysten turvaamista kuin palvelujärjestelmän toimivuutta perheen valintojen ja lapsen tarpeiden mukaisesti. Seminaarissa lapsitutkimuksen näkökulmaa edustanut professori Mirja Satka korosti tiedon merkitystä. Satkan mukaan tarvitsemme tutkimusohjelman lapsuudenaikaisen hyvinvoinnin rakentumisesta. Hän esitti, että Suomeen laaditaan tutkimustiedolle perustuva hyvän lapsuuden kehittämisohjelma, jossa mm. määritellään hyvän lapsuuden kriteerit sekä asetetaan niiden toteutumista edistävät poliittiset tavoitteet. Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Eeva Kuuskoski korosti kaiken lähtökohtana sitä, että lasta ja lapsuutta arvostetaan ja kunnioitetaan yhteiskunnassa. Suurimpana haasteena Kuuskoski näkee lasten arjen tyhjentymisen aikuisista. Aikuisten ajan ja välittämisen puute niin perheissä, päivähoidossa, koulussa kuin koko yhteiskunnassakin on yhä merkittävämpi ongelma. Lapsuuden lyheneminen on suuri uhka lapsen hyvälle elämälle, Kuuskoski painotti. ________________________________________________________________________ ITLA - Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA tukee taloudellisesti lapsiin, nuoriin ja lastensuojeluun kohdistuvia tieteellisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita. Lapsissa on tulevaisuus, johon voimme vaikuttaa jo tänään. Lapsiasiavaltuutettu Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja alan tutkimuksen kanssa. Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia - lapsella on oikeus olla lapsi. Lisätietoja: Markus Anttila, asiamies, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, 040-500 7313 Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu, 050-5309697 HYVÄ LAPSUUS - KANNATTAVAA SIJOITUSTOIMINTAA? 14.3.2006 klo 12-17 (tämän jälkeen cocktail-tilaisuus) Hotelli Kalastajatorppa, Helsinki SEMINAARIOHJELMA 14.3.2006 K A N N AT TAVA A S I J O I T U S T O I M I N TA A ? 11.45 Ilmoittautuminen, kahvi ja pikkusuolainen 12.15 Seminaarin avaus – Itla kansalaisyhteiskunnan toimijana Itlan puheenjohtaja, VTT Seppo Lindblom 12.30 Lapset ja nuoret – itseisarvo ja huomisen voimavara Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 12.45 Investing in children and childhood: a new welfare policy paradigm and its implications Ruth Lister, Professor of Social Policy, Loughborough University, UK 13.45 Suomalaisen lapsipolitiikan tulevaisuuden haasteet Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula 14.15 Tauko 14.30 Hyvä lapsuus – kannattavaa sijoitustoimintaa? Elinkeinoelämän, yhteiskuntapolitiikan, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajien kohtaaminen. Keskustelun juontaa Maarit Tastula. Marjatta Bardy, tutkimusprofessori, Stakes Tuula Haatainen, sosiaali- ja terveysministeri, SDP Heikki Hiilamo, johtaja, Kirkon diakonia- ja yhdyskuntatyö Asmo Kalpala, pääjohtaja, Tapiola-ryhmä Jyrki Katainen, puheenjohtaja, Kokoomus Jaakko Kiander, tutkimusprofessori, VATT Mari Kiviniemi, varapuheenjohtaja, Keskusta Sixten Korkman, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Eeva Kuuskoski, pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mirja Satka, professori, Helsingin Yliopisto Christoffer Taxell, puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto 16.30 Seminaarin johtopäätökset ja lupaukset: miten tästä eteenpäin? Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula 16.45 Seminaarin päätös 17.00-19.00 Cocktail-tilaisuus

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit