Vertaistuki osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua

Pitkäaikaissairas ja vammainen lapsi ja hänen perheensä. Vertaistuki ja varhainen vuorovaikutus -seminaari- ja messutapahtuma 10.-11.3.03, Kuopion Musiikkikeskus Tiedote Julkaistavissa 10.3.03 klo 10 Vertaistuki osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua Vertaistuki on kokemuksellista asiantuntijuutta, joka perustuu samankaltaisten kokemusten jakamiseen joko ryhmissä tai kahden kesken. Tuen merkitys on kasvanut, kun viime vuosikymmenien yhteiskuntakehitys on heikentänyt perinteistä yhteisöllisyyttä, uskoo Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Mauri Upanne. Hänen mukaansa myös julkisen sektorin säästöt ja sektoroitunut ammatillisuus ovat lisänneet vertaistuen tarvetta. Pitkälle viety erikoistuminen viipaloi pahimmillaan ihmisen ongelmat eri hallinnonaloilla hoidettaviksi ja johtaa asiakkaan juoksuttamiseen luukulta toiselle. Upanne puhui maanantaina Kuopiossa Vertaistuki ja varhainen vuorovaikutus -seminaari- ja messutapahtumassa. Vertaistuki voi olla joko organisoitua tai omaehtoista toimintaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yksi perustehtävistä on järjestää vertaistukea jäsenistölleen ja muille tarvitsijoille. Upanteen mielestä toiminta soveltuu hyvin järjestöille, sillä vapaa kansalaistoiminta perustuu yhteisiin arvoihin ja yhdessä tekemiseen. - Toiminnan suuri haaste on saada tieto vertaistuesta sitä tarvitsevalle ihmiselle. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tässä tärkeä kanava, sillä niissä kohdataan suuri osa mahdollisista tuen tarvitsijoista. Vertaistuen mahdollisuuksia käytetään sosiaali- ja terveyspalveluissa kuitenkin vielä riittämättömästi hyväksi ja sitä saatetaan jopa väheksyä ammattiauttajien parissa, muistutti Upanne. Hänen mielestään on tärkeä tiedostaa, että ammattiapu ja tukitoiminta eivät missään tapauksessa kilpaile keskenään. Päinvastoin - parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan edistäessään ihmisen hyvinvointia ja elämänhallintaa. - Asiakkaan kannalta onkin tärkeää, että organisoitu vertaistoiminta muodostaisi osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua. Vertaistuen tulisi myös olla keskeinen osa sairaalassa annettavaa ns. ensitietoa. Käytännössä tämä merkitsee ammattilaisten ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja sopimista vähintäänkin siitä, miten järjestöjen vertaistoiminnasta tiedotetaan asiakkaille, totesi Upanne. - Ihmiset hakeutuvat vertaistoiminnan pariin eri syistä ja erilaisista lähtökohdista. Monet haluavat saada lisää tietoa esimerkiksi sairaudesta tai vammasta. Jotkut kaipaavat tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen, jotkut taas hakevat seuraa tai virkistystä. Vertaistuki voi olla perinteistä sopeutumisvalmennusta, vertaisryhmiä tai tukihenkilötoimintaa. Jotkin vammaisjärjestöt taas ylläpitävät diagnoosirekisteriä, jonka avulla perheet voivat tavoittaa samanlaisen diagnoosin saaneiden lasten vanhempia Vertaistuki ja varhainen vuorovaikutus -seminaari järjestetään Kuopiossa maanantaina ja tiistaina. Lastensuojelun Keskusliiton ja Itä-Suomen lääninhallituksen järjestämään valtakunnalliseen seminaari- ja messutapahtumaan osallistuu 160 pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten parissa työskentelevää ammattilaista sekä vanhempia. (Lisätiedot: viestintäpäällikkö Annamaija Puonti, Lastensuojelun Keskusliitto, puh. 040-580 2545) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00320/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.